Dołącz do nas

Praktyczna fizjoterapia

Zaburzenia oddychania w czasie snu (najczęstsze są tzw. epizody bezdechu, czyli przerwy w oddychaniu) powodują, że sen nie daje wypoczynku, a ich przewlekłe występowanie może powodować powikłania. Do zaburzeń oddychania w czasie snu zalicza się:

  • zespół obturacyjnego bezdechu sennego,
  • zespół ośrodkowego bezdechu sennego,
  • zespół wzmożonej oporności dróg oddechowych,
  • zespół otyłości i hipowentylacji (rys. 1).

Należy przy tym pamiętać, że 20–48% mężczyzn i 5–35% kobiet chrapie nawykowo, tj. powyżej 5 nocy w tygodniu, co wcale nie musi świadczyć o jednej ww. chorób (choć przyjmuje się, że większości przypadków chrapania może towarzyszyć bezdech). Chrapanie częściej występuje u osób starszych: po 60. roku życia nawet u 60% mężczyzn i 40% kobiet. Bezdech oznacza przerwę w oddychaniu trwającą co najmniej 10 s, sygnał musi wynosić poniżej 10% referencyjnej ...

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

Pozostało jeszcze 94% treści