Dołącz do nas

Praktyczna fizjoterapia

IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Wielkopolski Dzień Fizjoterapii

 

Szanowni Państwo,

 

Od lat kształcimy fizjoterapeutów, ale to nie tylko tradycyjny proces dydaktyczny. Tworzymy wspólny dialog i wymianę doświadczeń. Jeździmy po całym świecie szukając nowych inspiracji fizjoterapeutycznych. Współpracujemy z ekspertami w tej dziedzinie w Polsce, jak i poza nią. Proces usprawniania leczniczego traktujemy jako wyzwanie kliniczne, naukowe, społeczne.

Wychodząc naprzeciw współczesnym wymaganiom rozwoju naukowego mam przyjemność zaprosić Państwa do udziału w IV edycji Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Wielkopolski Dzień Fizjoterapii, która odbędzie się dnia 8 czerwca 2018 r. pod hasłem „

PROCES STARZENIA SIĘ SPOŁECZEŃSTWA JAKO WYZWANIE DLA WSPÓŁCZESNEJ FIZJOTERAPII”

Tegoroczna Konferencja poświęcona będzie współczesnym trendom fizjoterapii w geriatrii, a wybitni specjaliści z Polski w dziedzinie fizjoterapii, osteopatii, medycyny i psychologii podzielą się swoją wiedzą i bogatym doświadczeniem w pracy z pacjentami. Gorąco zachęcamy do udziału w Wielkopolskim Dniu Fizjoterapii .

 

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami

Prof. dr hab. Włodzimierz Samborski   dr n. o zdr. Agnieszka Krawczyk-Wasielewska
Przewodniczący Komitetu Naukowego           Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

 

Pierwszy komunikat konferencyjny

Organizator: Katedra Reumatologii i Rehabilitacji UM w Poznaniu

Data i miejsce: 8 czerwca 2018 rokuw Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego przy ul. Przybyszewskiego 37a

Tematyka: PROCES STARZENIA SIĘ SPOŁECZEŃSTWA JAKO WYZWANIE DLA WSPÓŁCZESNEJ FIZJOTERAPII

Planowane sesje w trakcie konferencji: 1. Wyzwania fizjoterapii geriatrycznej 2. Internistyczne problemy wieku starszego

 

Uczestnictwo w konferencji:

Zapraszamy na konferencję:
- studentów fizjoterapii, terapii zajęciowej, pielęgniarstwa i kierunków pokrewnych;
- fizjoterapeutów, rehabilitantów, lekarzy;
- pracowników naukowych, doktorantów;
- przedstawicieli firm medycznych;
- wszystkich zainteresowanych tematyką konferencji.

Uczestnictwo:<
- bezpłatne dla studentów studiów I i II stopnia;
- 150 zł – pozostali uczestnicy. 

Terminy:

 • do 09. kwietnia 2018 – rejestracja i zgłoszenie uczestników czynnych (osoby chcące przedstawić wyniki pracy naukowej)www.dzienfizjoterapii.ump.edu.pl
 • do 14. maja 2018 - rejestracja i zgłoszenie uczestników biernych (osoby chcące uczestniczyć w Konferencji jako słuchacze)www.dzienfizjoterapii.ump.edu.pl
 • 08. czerwca 2018 - IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Wielkopolski Dzień Fizjoterapii

Warsztaty: Po konferencji uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w jednym zplanowanych warsztatów (liczba miejsc na poszczególne warsztaty ograniczona)

 • Postępowanie terapeutyczne w przypadku najczęstszych zaburzeń układu nerwowego powstałych w wyniku leczenia onkologicznego w rejonie głowy i szyi ( mgr Maciej Górecki, dr hab. Sławomir Marszałek)
 • Pacjent geriatryczny w aspekcie kardiologicznym(Dr Małgorzata Wilk)
 • Terapia tkanek miękkich u pacjenta z chorobą zwyrodnieniową stawu biodrowego (Mgr Paweł Kasprzak)
 • Warsztaty z rehabilitacji pulmonologicznej (Mgr Justyna Szymańska)
 • Metody neurorehabilitacyjne u pacjenta geriatrycznego (Dr Ewa Zasadzka )
 • Badanie i leczenie stawu barkowego wg koncepcji Cyriax u osób starszych(Mgr Maciej Rębisz)
 • Podstawowe założenia terapii mięśni dna miednicy (dr Anna Rojek)
 • Badanie na poziomie aktywności dnia codziennego, kwalifikacja i profilaktyka ograniczeń wynikających ze schorzeń kręgosłupa u osób starszych(Mgr Ernest Wiśniewski) 

 

Aktywne uczestnictwo:

 1. doniesienie
 2. plakat 
     
Forma 

Wystąpienie ustne (10-15 min)

Plakat A1 (594×841)
Streszczenie 

- Streszczenia prac należy przesłać drogą elektroniczną do dnia 9 kwietnia 2017. (formularz rejestracyjny)

- Wymagana wersja polsko i angielskojęzyczna

- Treść streszczenia powinna zostać przygotowana według poniższego wzoru:

1. Imię i nazwisko wszystkich autorów pracy z podkreśleniem autora prezentującego wyniki. Dla każdego autora pracy proszę podać pełną afiliację. Proszę podać dane autora do korespondencji.

2. Tytuł

3. Struktura części głównej: wstęp/ cel/materiał i metoda/wyniki/wnioski

4. Słowa kluczowe: maksymalnie 5.

 

 • Na plakacie należy umieścić tytuł pracy naukowej, imiona i nazwiska autorów. Dla każdego autora pracy proszę podać pełną afiliację.
 • Komitet Naukowy zastrzega sobie ostateczną decyzję dotyczącą formy wystąpienia (doniesienie/plakat) oraz kwalifikacji do sesji tematycznej.Potwierdzenie przyjęcia pracy zostanie przesłane drogą elektroniczną.

 

 

Szczegółowe informacje w II komunikacie oraz na stronie internetowej www.dzienfizjoterapii.ump.edu.pl promocja.wdf@ump.edu.pl

 

 

 • Zintegrowana fizjoterapia pourazowa jako odpowiedź terapeutyczna na proces unieruchomienia powypadkowego – analiza przypadków

 • Manipulacje stawowe − działanie, przeciwwskazania i ryzyko ich stosowania