Dołącz do nas

Praktyczna fizjoterapia

III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

 

III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

02. czerwca 2017r.
 
 
Patronat Honorowy

JM Rektor Uniwersytetu Medycznego
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski
 
 
Katedra Reumatologii i Rehabilitacji
oraz
Pracownia Praktycznej Nauki Fizjoterapii

Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

zapraszają do udziału w

III Konferencji Naukowo-Szkoleniowej
Wielkopolski Dzień Fizjoterapii

Poznań, 2 czerwca 2017 roku

 

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, jako wiodąca uczelnia w Polsce kształci studentów fizjoterapii na najwyższym poziomie. Naszym celem jest stałe pogłębianie wiedzy, czemu dowodzi uczestnictwo naszych specjalistów na konferencjach fizjoterapeutycznych w różnych częściach świata, prowadzenie szerokiego zakresu różnych form doskonalenia podyplomowego, wprowadzanie innowacji i nowych rozwiązań w zakresie rehabilitacji medycznej. Fizjoterapia jest naszą prawdziwa pasją!

Wychodząc na przeciw współczesnym wymaganiom rozwoju naukowego mam przyjemność zaprosić Państwa do udziału w III edycji Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Wielkopolski Dzień Fizjoterapii, która odbędzie się dnia 2 czerwca 2017r.

Tegoroczna Konferencja poświęcona będzie współczesnym trendom fizjoterapii w ortopedii, neurologii i pediatrii, a wybitni specjaliści z Polski oraz z zagranicy w dziedzinie medycyny, fizjoterapii, osteopatii i psychologii podzielą się swoją wiedzą i bogatym doświadczeniem w pracy z pacjentami.

Gorąco zachęcam do udziału w Wielkopolskim Dniu Fizjoterapii.


Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami,

Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski
Kierownik Katedry Reumatologii i Rehabilitacji

 

Wśród prelegentów będą między innymi:

Prof. dr hab. Włodzimierz Samborski – Kierownik Katedry Reumatologii i Rehabilitacji UM w Poznaniu, Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Reumatologii. Członek m.in. Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej

Prof. dr hab. Tomasz Kotwicki – Kierownik Kliniki Chorób Kręgosłupa i Ortopedii Dziecięcej UM w Poznaniu. Członek m.in. Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa, Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment

Dr hab. Jakub Taradaj Prof. AWF - Katedra Podstaw Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Dr hab. n. zdr. Anna Lubkowska Prof. PUM - Zakład Diagnostyki Funkcjonalnej i Medycyny Fizykalnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Dr hab. n. med. Maciej Krawczyk - Zakład Rehabilitacji w Pediatrii i Neurologii Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów

Dr hab. Małgorzata Domagalska-Szopa - Zakład Rehabilitacji Leczniczej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach;

Dr n. med. Tomasz Stengert - specjalista w rehabilitacji medycznej, a także w ortopedii i chirurgii urazowej. Utworzył w Poznaniu Klinikę Schorzeń Kręgosłupa i Stawów oraz powołał do życia polską filię Międzynarodowego Instytutu McKenziego

Dr Ernest Wiśniewski terapeuta manualny - Miezynarodowy Instruktor Ortopedycznej Terapii Manuanej, współzałożyciel i członek Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska oraz Polskiego Towarzystwa Ortopedycznych Terapeutów Manualnych

Dr n. o k.f. Anna Żurowska - osteopata, wykładowca w Katedrze Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, wykładowca i tłumacz w Akademii Osteopatii

Lek. med. Marek Mularczyk - Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, Osteopata, absolwent Niemieckiej Akademii Medycyny Osteopatycznej. Specjalista leczenia bólu.

INFORMACJE

Miejsce:
Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego przy ul. Przybyszewskiego 37a

Język konferencji:
Polski

Planowane sesje w trakcie konferencji:

 • Fizjoterapia w ortopedii
 • Fizjoterapia w neurologii
 • Fizjoterapia w pediatrii

Warsztaty:
Uczestnik konferencji (aktywny i bierny) będzie miał możliwość wzięcia udziału w jednym z 7 warsztatów (liczba miejsc na poszczególne warsztaty ograniczona). Proponowane tematy warsztatów:

 • Diagnostyka pedobarograficzna w procesie planowania oraz oceny skuteczności terapii
 • Trening funkcjonalny- podejście do usprawniania przez ruch
 • Wspomagające postępowanie osteopatyczne u dzieci z problemami ze strony układu trzewnego i odpornościowego
 • Osteopatia wisceralna w kontekście regulacji układu autonomicznego
 • Podstawy diagnostyki i fizjoterapii zaburzeń stawu skroniowo-żuchwowego
 • Ocena funkcjonalna kończyny górnej oraz podstawowe elementy terapii
 • Badanie funkcjonalne i planowanie strategii leczenia problemu bólowego kręgosłupa lędźwiowego

Uczestnictwo w konferencji:

 • Bezpłatne dla studentów (należy okazać legitymację podczas rejestracji w biurze konferencji w dniu konferencji)
 • 150 zł – pozostali uczestnicy

Rejestracja:
drogą elektroniczną (www.dzienfizjoterapii.pl)

 • aktywne uczestnictwo ze streszczeniem (do 9.04.2017r.)
 • bierne uczestnictwo (do 14.05.2017r.)

Aktywne uczestnictwo:

 • doniesienie
 • plakat

Komitet Naukowy zastrzega sobie ostateczną decyzję dotyczącą formy wystąpienia (doniesienie/plakat) oraz kwalifikacji do sesji tematycznej. Potwierdzenie przyjęcia pracy zostanie przesłane drogą elektroniczną.

Streszczenie (doniesienie i plakat):

 • Streszczenia prac należy przesłać drogą elektroniczną (streszczenia@dzienfizjoterapii.pl) do dnia 9 kwietnia 2017 r.
 • Wymagana wersja polsko i angielskojęzyczna
 • Treść streszczenia powinna zostać przygotowana według wzoru rejestracji:
  Imię i nazwisko autora prezentującego wyniki (oraz współautorzy), tytuł pracy, dla każdego autora pracy proszę podać pełną afiliację, struktura części głównej: wstęp i cel/materiał i metody/wyniki/wnioski, słowa kluczowe: maksymalnie 5.

  Doniesienie:
  Czas trwania wystąpienia 10-15min

  Plakat:

  • Wymagana wielkość plakatu to format A1 (594×841 mm)
  • Na plakacie należy umieścić tytuł pracy naukowej, imiona i nazwiska autorów (inicjały imion). Dla każdego autora pracy proszę podać pełną afiliację.
  • Na czas trwania Konferencji plakaty zostaną wywieszone w miejscu odbywania się Konferencji oraz zostanie wyznaczony dokładny termin prezentacji plakatów, podczas którego wszyscy autorzy plakatów są obowiązani do dyskusji i odpowiedzi na pytania Komisji oraz innych Uczestników Konferencji.
  • Prace będą oceniane przez Komisję, w skład którego wejdą członkowie Komitetu Naukowego Konferencji – trzy najlepsze prace przedstawione podczas sesji plakatowej otrzymają nagrody

   

  Szczegółowe informacje w II komunikacie
  oraz na stronie internetowej:

  http://dzienfizjoterapii.pl

  (e-mail: informacje@ dzienfizjoterapii.pl)
  Facebook: Wielkopolski Dzień Fizjoterapii