Dołącz do nas

Praktyczna fizjoterapia

Autor Paszkowska Małgorzata

Samorząd zawodowy fizjoterapeutów – co należy o nim wiedzieć?

Samorząd zawodowy służy profesjonalizacji zawodu fizjoterapeuty i podnosi jego rangę, a członkostwo w nim związane jest zarówno z prawami, jak i obowiązkami. W artykule omówiono podstawowe zagadnienia związane z powołaniem i funkcjonowaniem Krajowej Izby Fizjoterapeutów, która jest najmłodszym spośród samorządów zawodów medycznych w Polsce.

Konstytucja RP w art. 17 stanowi, iż w drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Samorządy te nie mogą naruszać wolności wykonywania zawodu ani ograniczać wolności podejmowania działalności gospodarczej. Samorząd zawodowy to organizacyjna forma zrzeszania się obywateli, ukształtowana na zasadzie więzi zawodowej, powstała celem reprezentowania ich interesów wobec instytucji państwa. Samorząd zawodowy z reguły ustawoda...

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

Pozostało jeszcze 94% treści

  • Otyłość a ukształtowanie stóp, kończyn dolnych i kręgosłupa

  • Ból pourazowy – fizjologia i postępowanie na przykładzie stawu skokowego