Dołącz do nas

Praktyczna fizjoterapia

XII Jesienne Dni Fizjoterapii

 

Komitet Naukowy

Przewodniczący: prof. nadzw. dr hab. n. o zdr. TERESA POP - Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Fizjoterapii dla Obszaru Województwa Podkarpackiego

Prof. nadzw. dr hab. n. med. ARTUR MAZUR - Dziekan Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego

Prof. nadzw. dr hab. n. o k. f. BARTOSZ MOLIK - Dziekan Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Dr n. o k. f. GRAŻYNA BRZUSZKIEWICZ-KUŹMICKA - Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Fizjoterapii dla Obszaru Województwa Mazowieckiego, Kierownik Katedry Rehabilitacji Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Specjalistów Fizjoterapii

Dr n. med. ANNA KRAWCZYŃSKA - Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Fizjoterapii dla Obszaru Województwa Lubelskiego

Dr n. o k. f. AGNIESZKA BEJER - Zastępca dyrektora Instytutu Fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego

Dr n. med. AGNIESZKA ĆWIRLEJ-SOZAŃSKA - Zastępca dyrektora Instytutu Fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego

Dr n. o k. f. MARIUSZ DRUŻBICKI - Instytut Fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego

Dr n. o k. f. TOMASZ DYBEK - Katedra Biochemii i Fizjologii Instytut Fizjoterapii, Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej, Przewodniczący Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii

Dr n. o k. f. IRENEUSZ HAŁAS - Prezes Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego PTF

Dr n. o k. f. SŁAWOMIR JANDZIŚ - Prezes Oddziału Podkarpackiego PTF Dr n. med. MAREK KILJAŃSKI - Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

Dr n. o zdr. MARIA KŁODA - Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Dr n. o k. f. KRZYSZTOF KOŁODZIEJ - Instytut Fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego

Dr n. med. JOANNA ŁUCZAK - Wiceprezes Zarządu Oddziału Mazowieckiego PTF

Prof. nadzw. dr hab. MARIUSZ MIGAŁA - kierownik Katedry Podstaw Fizjoterapii Instytutu Fizjoterapii Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej

Dr n. hum. AGATA POTAPSKA – BIO-RELAX Centrum Medyczne Sp. z o. o. w Puławach

Dr n. o k. f. EWA PUSZCZAŁOWSKA-LIZIS - Instytut Fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego

Dr n. o k. f. WOJCIECH RUSEK - Instytut Fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego

Prof. nadzw. dr hab. ELŻBIETA RUTKOWSKA - Kierownik Katedry Kultury Fizycznej i Fizjoterapii Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Prof. nadzw. dr hab. n. med. JAN SZCZEGIELNIAK - Konsultant Krajowy w Dziedzinie Fizjoterapii, Kierownik Katedry Fizjoterapii Klinicznej Instytutu Fizjoterapii Politechniki Opolskiej, Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Specjalistów Fizjoterapii

Dr n. med. JOANNA ŚCIBEK - Katedra Nauk Przyrodniczych Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Prof. nadzw. dr hab. n. med. i n. o k. f. ZBIGNIEW ŚLIWIŃSKI - Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Kierownik Instytutu Fizjoterapii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Dr n. med. MAREK WOSZCZAK - Sekretarz Zarządu Głównego PTF

Dr n. o zdr. JUSTYNA WYSZYŃSKA - Prodziekan Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego

Dr n. o zdr. SEBASTIAN ZDUŃSKI - Członek Zarządu Oddziału Mazowieckiego PTF

Dr n. o k. f. JOLANTA ZWOLIŃSKA - Instytut Fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego

Komitet organizacyjny

Przewodniczący: Dr n. o k. f. SŁAWOMIR JANDZIŚ - Prezes Oddziału Podkarpackiego PTF

Dr n. o k. f. GRAŻYNA BRZUSZKIEWICZ-KUŹMICKA - Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Fizjoterapii dla Obszaru Województwa Mazowieckiego, Kierownik Katedry Rehabilitacji Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Specjalistów Fizjoterapii

Dr n. o k. f. IRENEUSZ HAŁAS - Prezes Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego PTF

Dr n. o k. f. RENATA SZCZEPANIAK - Skarbnik Zarządu Głównego PTF Mgr KATARZYNA BIENIAS - Katedra Nauk Przyrodniczych Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Mgr MONIKA BUJAŁA - Skarbnik Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego PTF

Mgr JOANNA BARAN – Instytut Fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego

Mgr JUSTYNA KOWALSKA - Członek Zarządu Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego PTF

Mgr JOLANTA POTAPSKA - Sekretarz Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego PTF

Mgr RAFAŁ SŁONIAK - Wiceprezes Oddziału Podkarpackiego PTF

Mgr MAŁGORZATA SZTYK - Członek Oddziału Mazowieckiego PTF

Mgr MARCIN TRĘBOWICZ - Wiceprezes Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego PTF