Dział: Case study numeru

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Seryjne gipsowanie jako technika zachowawcza poprawiająca zakres ruchów w stawach

Seryjne gipsowanie jest skuteczną metodą pracy z pacjentami, u których obserwuje się spastykę czy ograniczenie ruchomości w stawach. Warto rozważyć techniki zachowawcze takie jak seryjne gipsowanie, zanim zastosuje się procedury bardziej inwazyjne. Seryjne gipsowanie jest zdecydowanie bezpieczniejsze, niesie ze sobą mniej skutków ubocznych i ryzyka ewentualnych powikłań niż zabiegi chirurgiczne.

Czytaj więcej

Postępowanie rehabilitacyjne PO REKONSTRUKCJI ZERWANIA TROCZKÓW RZEPKI

Głównym celem badania przedmiotowego jest zlokalizowanie obszaru bólu i odtworzenie dolegliwości zarówno bólowych, jak i niestabilności. Lokalizacja bólu może wskazywać, która struktura jest uszkodzona, co jest pomocne do postawienia prawidłowej diagnozy oraz planu leczenia. Badanie należy przeprowadzać zawsze symetrycznie na obu kończynach.

Czytaj więcej

Program rehabilitacji po operacyjnym leczeniu zespołu rzepkowo-udowego

Przedni ból kolana jest najczęstszym problemem, z jakim zgłaszają się do lekarza ortopedy młodzi ludzie. Szacuje się, że około 9% aktywnej fizycznie młodzieży cierpi z tego powodu. Ponad 25% problemów „kolanowych” jakimi zajmują się kliniki sportowe na świecie dotyczy urazów zespołu przedniego (rzepkowo-udowego).

Czytaj więcej

Usprawnianie dzieci z całkowitym lub częściowym SCIWORA (uraz rdzenia kręgowego bez zmian radiograficznych)

Program usprawniania rdzenia kręgowego należy rozpoczynać u chorych z całkowitym lub częściowym SCIWORA, jeżeli tylko pozwoli na to ich stan w związku z innymi poważnymi obrażeniami. Dzieci z obrażeniem rdzenia kręgowego nie tylko wykazują ryzyko stopniowych zniekształceń kręgosłupa, takich jak skolioza, ale wymagają utrzymania okresowych kontroli w okresie osiągania dojrzałości szkieletowej.

Czytaj więcej

Rehabilitacja w powikłaniach po mastektomii – wtórny obrzęk limfatyczny

Mastektomia wpływa na ograniczenie funkcjonowania wielu układów, m.in. kostnego, mięśniowego czy oddechowego. W wyniku zabiegu mastektomii oraz zastosowania leczenia uzupełniającego, w postaci radioterapii czy chemioterapii, może dojść do zaburzeń gojenia się rany oraz wielu powikłań, które są przyczyną upośledzenia sprawności fizycznej i psychicznej.

Czytaj więcej

Urazy oraz zespoły bólowe podudzia – SHIN SPLITS

Bieganie stało się jedną z najczęściej uprawianych dyscyplin sportowych zarówno wśród amatorów, jak i profesjonalistów. Spopularyzowanie tej aktywności fizycznej bezpośrednio przekłada się na wysoki współczynnik kontuzji w społeczeństwie. Statystycznie najczęściej dotyczą one poszczególnych partii kończyn dolnych, nieco rzadziej miednicy i pleców, ponieważ to właśnie te elementy są najbardziej obciążane podczas biegu. U zawodowych lekkoatletów jednym z bardziej newralgicznych punktów ludzkiego ciała narażonych na urazy przeciążeniowe jest podudzie.

Czytaj więcej

Mobilizacja blizny po cięciu cesarskim

Cięcie cesarskie polega na przecięciu powłok brzusznych i mięśnia macicy w celu wydobycia płodu. W 99% przypadków nacięcie macicy wykonuje się poprzecznie w jej dolnym odcinku. Terapia blizny po cesarskim cięciu obejmuje przygotowanie okolicznych tkanek i usunięcie obrzęku, który jest nagromadzony wokół rany, a także mobilizację zarówno samej blizny, jak i powłok brzusznych.

Czytaj więcej

Leczenie bólów odcinka L–S za pomocą medycyny ortopedycznej J. Cyriaxa

Ból pleców w większości przypadków jest powodowany przez uszkodzenie krążka międzykręgowego. Uszkodzenia mogą być w obrębie chrząstki (pierścienia) dysku, jądra miażdżystego lub mogą mieć charakter mieszany [1, 2]. W zależności od charakteru uszkodzenia w medycynie ortopedycznej wykorzystuje się w terapii techniki manipulacji kręgosłupa lub trakcje.

Czytaj więcej

Kompleksowe usprawnianie stawu skokowego po złamaniu trójkostkowym leczonym operacyjnie

W codziennym życiu stawy, zwłaszcza kończyn dolnych, zapewniają nam właściwe funkcjonowanie. Są one narażone w wielu przypadkach na różnorodne kontuzje. Szczególnie określone struktury stawu skokowego są podatne na skomplikowane urazy. Na skutek takiego stanu rzeczy może dochodzić w perspektywie czasu do wielu nieprzewidzianych powikłań oraz zaburzeń. Jednym z częstych, a zarazem poważnych urazów w obrębie stawu skokowego jest złamanie, np. trójkostkowe. Powoduje ono zazwyczaj znaczne ograniczenie wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego. Może również doprowadzać do powstania bliżej nieokreślonego trwałego uszczerbku na zdrowiu. Aby tego uniknąć, należy poddać się odpowiedniemu postępowaniu leczniczemu, którego bardzo ważną częścią jest kompleksowa fizjoterapia.

Czytaj więcej

Osteopatia wisceralna w leczeniu zespołu jelita nadwrażliwego

IBS jest chorobą o wieloczynnikowej etiologii, której głównym mechanizmem patogenetycznym jest rozregulowanie osi jelita–mózg. Objawy obejmują głównie zaburzenia przewodu pokarmowego wynikające z dysbiozy mikrobioty jelitowej oraz nadwrażliwości trzewnej. Jednak pacjenci zgłaszają również objawy pozajelitowe i często spełniają kryteria diagnostyczne dla innych zaburzeń czynnościowych. Często występują u tych pacjentów problemy emocjonalne, depresja oraz lęki. W odniesieniu do złożonej etiologii i cech klinicznych IBS należy zastosować podejście holistyczne zarówno na etapie diagnostycznym, jak i na etapie leczenia.

Czytaj więcej

Wykorzystanie skali wzrokowo-analogowej VAS oraz skali WOMAC w leczeniu zmian zwyrodnieniowych kolana

Ból jest doznaniem subiektywnym. W praktyce klinicznej nie dysponuje się narzędziami ani badaniami wykorzystywanymi do obiektywnej oceny stopnia nasilenia bólu. Opracowane skale oraz kwestionariusze służące do określenia nasilenia bólu opierają się na ocenie chorego, więc są narzędziami oceny subiektywnej. Skale i kwestionariusze stanowią narzędzia pomocnicze, pozwalają oceniać skuteczność leczenia, wpływ bólu na funkcjonowanie fizyczne i psychospołeczne pacjenta [1].

Czytaj więcej

Diagnostyka obrazowa kręgosłupa w praktyce fizjoterapeuty

Zespół bólowy kręgosłupa dotyka coraz większą i młodszą grupę społeczną. W większości przypadków po przeprowadzonej diagnostyce klinicznej zlecana jest diagnostyka obrazowa pod postacią RTG, TK (tomografii komputerowej) i RM (rezonansu magnetycznego). Bardzo często w środowisku medycznym obserwuje się nadmierne wykorzystanie rezonansu magnetycznego kręgosłupa. Pytanie zatem, czy rezonans magnetyczny jest zawsze niezbędny w przypadku wystąpienia zespołu bólowego. Otóż rezonans magnetyczny kręgosłupa jak każde inne badanie powinien być wykonywany w określonych sytuacjach. Każda procedura medyczna powinna mieć swój cel i sens.

Czytaj więcej