Dział: Liga artykułów studenckich

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Aktywność fizyczna jako niezbędny element w usprawnianiu osób z zaburzeniami psychicznymi

Artykuł ten poświęcony jest aktywności fizycznej osób z zaburzeniami psychicznymi. Zawiera on wiele cennych informacji oraz propozycji ćwiczeń dla fizjoterapeutów, którzy pracują z osobami dotkniętymi chorobami psychicznymi. Przedstawione propozycje aktywności fizycznej, metod terapii i rehabilitacji są niezbędnym elementem w usprawnianiu takich osób. Pozytywnie wpływają na dobre samopoczucie i funkcjonowanie pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, którzy korzystają z bogatej propozycji zabiegów fizjoterapeutycznych.

Czytaj więcej

Wykorzystanie urządzenia Diers Formetric w profilaktyce i monitorowaniu zaburzeń pracy głębokich stabilizatorów tułowia

Zaburzenia posturalne są powszechnym problemem i stanowią przyczynę wielu dolegliwości bólowych kręgosłupa. Wskazane jest zastosowanie szerokiej profilaktyki zaburzeń i prawidłowej diagnostyki w celu zaplanowania właściwego postępowania fizjoterapeutycznego. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie znaczenia posturometru Diers Formetric w profilaktyce i monitorowaniu fizjoterapii pacjentów z zaburzeniami pracy mięśni głębokich tułowia.

Czytaj więcej

Badanie skuteczności leczenia bólu kręgosłupa lędźwiowego w warunkach fizjoterapii ambulatoryjnej

Fizjoterapia ambulatoryjna to jedno z podstawowych świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w celu przywrócenia możliwie w najwyższym stopniu sprawności pacjenta i umożliwienia mu powrotu do życia codziennego. Realizowana ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia jest objęta szeregiem norm i restrykcji proceduralnych.

Czytaj więcej

Ocena sprawności fizycznej osób starszych uczestniczących w projekcie „Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego – I etap”

Proces starzenia się społeczeństwa jest zjawiskiem globalnym. Z populacją osób starszych wiąże się zjawisko wielochorobowości oraz wielolekowości. Częste występowanie chorób przewlekłych przyczynia się do ograniczenia sprawności fizycznej, a co za tym idzie – samodzielności w życiu codziennym. Przedmiotem badań była sprawność fizyczna osób po 60. roku życia uczestniczących w projekcie „Wzmocnienie systemu wparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego – I etap” w Katowicach, a ich głównym celem – ocena poziomu sprawności fizycznej uczestników projektu.

Czytaj więcej

Wpływ urodzeniowej masy ciała i sposobu rozwiązania ciąży na rozwój motoryczny niemowlęcia

Wiele czynników może negatywnie wpłynąć na rozwój dziecka. Pierwsze z nich mogą się pojawić już w okresie przedkoncepcyjnym (np. styl życia przyszłych rodziców, ich nawyki żywieniowe itp.). Nawet przy założeniu, że uda się je wszystkie lub prawie wszystkie wyeliminować, wciąż nie ma stuprocentowej pewności, że dziecko będzie zdrowe i będzie się wzorcowo rozwijać. Niniejszy artykuł ma na celu ocenę wpływu urodzeniowej masy ciała i sposobu rozwiązania ciąży na prawidłowy rozwój motoryczny niemowlęcia.

Czytaj więcej

Wirtualna rehabilitacja reumatoidalnego zapalenia stawów ręki – podejście oparte na grze

Rheumatoid Arthritis of the hand is a disease which affects a significant part of the population. Due to population ageing, it can be expected that rheumatoid arthritis will become an even greater problem in the future. Currently, there are many possible treatments, one of them being physical exercises. Augmented reality, together with computer vision and machine learning open new possibilities for a successful physiotherapy. Turning repetitive tedious exercises into a game and motivating a patient to keep practising at home could lead to a significant improvement of their state. Telerehabilitation systems are already available for many illnesses such as cerebral palsy or back pain, and their results look promising. The aim of this article is to research available rehabilitation systems for rheumatoid arthritis, as well as to present a solution including low cost sensors, serious games and those designed to be used at home or on the way.

Czytaj więcej

Ocena związku między wydolnością mięśnia pośladkowego średniego a parametrami równowagi statycznej, dynamicznej oraz ukształtowaniem stóp u osób uprawiających skateboarding

Jazda na deskorolce z roku na rok zyskuje coraz większą popularność. To sprawiło, że skateboarding ogłoszono nową dyscypliną olimpijską, która zadebiutuje na igrzyskach w Tokio w 2021 r. Z uwagi na ekstremalny charakter i specyfikę tego sportu często pojawiające się dysfunkcje i urazy dotyczą najczęściej kończyny dolnej oraz mają tendencję do nawracania [1]. W przypadku rehabilitacji i prewencji urazów stawu kolanowego niemal standardem jest praca ze stawem biodrowym i mięśniami go otaczającymi. Podczas fizjoterapii w obrębie stawu skokowego i stopy nie zawsze jest to uwzględniane.

Czytaj więcej

Poziom sprawności fizycznej i funkcjonalnej młodych zawodników sportowego tańca towarzyskiego

Sportowy taniec towarzyski uznano za dyscyplinę sportową stosunkowo niedawno, bo w 1996 r. Jest on dyscypliną acykliczną, złożoną z wielu różnorodnych zadań ruchowych, w której specjalizacja występuje już na wczesnym etapie szkolenia sportowego. Od zawodników wymaga wysoce rozwiniętej koordynacji ruchowej, która pozwala na dopasowanie ruchów ciała do rytmu muzyki [33].

Czytaj więcej

Porównanie wpływu technik energii mięśniowej i pozycyjnego rozluźniania utajonych punktów spustowych na zmniejszenie dolegliwości bólowych i zmiany napięcia spoczynkowego mięśnia mostkowo-obojczykowo- -sutkowego i jego antagonisty

Dolegliwości bólowe występujące w szyjnym odcinku kręgosłupa, często określane jako zespół bólowy odcinka szyjnego, są obecnie jednym z najczęstszych problemów bólowych społeczeństwa. Związane z nimi dolegliwości barków, karku, głowy oraz pleców negatywnie wpływają zarówno na jakość życia ludzi, jak i na wydajność ich pracy [1]. Występowanie bólu w tych obszarach często jest związane z nadmiernym mimowolnym skurczem mięśni, charakterystyczną sztywnością, a także obecnością wyczuwalnych małych, nadwrażliwych punktów, które określa się jako mięśniowo-powięziowe punkty spustowe [2, 3, 4]. 

Czytaj więcej

Porównanie wpływu kompresji ischemicznej i techniki energii mięśniowej utajonych punktów spustowych na zmiany progu bólu i zmiany bioelektryczne mięśnia czworobocznego grzbietu

Istnieje wiele metod terapii punktów spustowych. Najczęstszymi są kompresja ischemiczna, techniki energii mięśniowej lub łączenie obu technik w czasie jednej sesji terapeutycznej [4, 5]. O ile w literaturze łatwo odnaleźć doniesienia o skuteczności obu tych terapii w zmniejszaniu dolegliwości bólowych, o tyle w przypadku zmian napięcia mięśnia badań jest już bardzo niewiele.

Czytaj więcej

Tendinopatia ścięgna Achillesa – wybrane elementy terapii

Zapalenie ścięgien to stan zapalny toczący się w obrębie włókien ścięgnistych, które budują ścięgno. Objawami tego stanu są najczęściej dolegliwości bólowe i wrażliwość na dotyk w obrębie struktur otaczających staw. Obecnie tę grupę schorzeń określa się terminem „tendinopatie”.

Czytaj więcej