Dział: Nowoczesne metody fizjoterapii

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Koncepcja integracji sensorycznej jako czynnik stymulacji rozwojowej dziecka z deficytem psychoruchowym

Założenia integracji sensorycznej (sensory integration – SI) skierowane są głównie na wyrównywanie zaburzeń funkcjonowania poszczególnych układów i systemów rozwijającego się dziecka. Integracja sensoryczna powinna być prowadzona po wcześniejszych kompleksowych konsultacjach medycznych, fizjoterapeutycznych i pedagogiczno-psychologicznych. Celem artykułu jest ocena skuteczności oddziaływania koncepcji SI na poprawę zdolności ruchowych, koordynacyjnych i funkcjonowania układów proprioceptywnego, przedsionkowanego, dotykowego i słuchowego siedmioletniego chłopca z deficytem psychoruchowym. 

Czytaj więcej

Sonofeedback w praktyce fizjoterapeuty. Część 1

Doświadczenie zawodowe fizjoterapeuty jest kształtowane przez dwa główne nurty. Nurt, który można nazwać informacyjnym, to studia i podręczniki akademickie fizjoterapii, następnie szkolenia podyplomowe i prasa fachowa. Stanowi niezbędną bazę wiedzy, dzięki której można rozpocząć karierę zawodową i stopniowo specjalizować się w wybranej dziedzinie zgodnie z predyspozycjami. Nie mniej ważny jest jednak nurt drugi, który można nazwać intuicyjnym, a który w dużej mierze kształtowany jest przez zwrotną informację od podopiecznych. I tu zaczynają się problemy. 

Czytaj więcej

Funkcjonalna Terapia Manualna jako spójny i kompletny system terapeutyczny

Celem oddziaływania terapeutycznego FMT jest wspomaganie efektywnej aktywacji siły oraz wytrzymałości mięśni, które są konieczne do budowania systemu stabilizacji i optymalizacji ruchu. 
 

Czytaj więcej

Wybrane metody rehabilitacji w wodzie

Rehabilitacja w środowisku wodnym w ostatnich latach prowadzona jest z coraz większym entuzjazmem. Terapia w wodzie stanowi atrakcyjną i bezpieczną formę usprawniania, oferuje unikalne i wszechstronne podejście do leczenia niepełnosprawnych. Tak prowadzona rehabilitacja zawiera zarówno elementy treningu aerobowego, oporowego, jak i odciążającego układ ruchu. 

Czytaj więcej

FirstBIKE jako innowacyjna metoda terapeutyczna w dysplazji stawów biodrowych u dzieci

Powszechny problem u dzieci i niemowląt stanowią zaburzenia w funkcjonowaniu stawów biodrowych. Do tego zjawiska przyczynia się m.in. fizjologiczna niedojrzałość elementów stawu, w wyniku której bardzo łatwo o zaburzenie prawidłowej gry stawowej czyli nieodpowiednie przemieszczanie struktur względem siebie.

Czytaj więcej

Dynamiczna ortotyka w neurologii – nowe standardy i możliwości dla pacjentów i fizjoterapeutów

Celem artykułu jest spojrzenie na temat zastosowania ortez w neurologii, a szczególności u chorych ze spastycznością. Zagadnienie to będzie dotyczyło wykorzystania ortez do ćwiczenia kończyny górnej oraz profilaktyki, czyli czasu, w którym pacjent nie ćwiczy, ale to nie oznacza, że musi to być czas stracony w kontekście stymulacji ośrodkowego układu nerwowego (OUN). 

Czytaj więcej

Praktyczne podstawy koncepcji Kinetic Control. Rytm lędźwiowo- -miedniczno-biodrowy i ocena kontroli zgięcia odcinka lędźwiowego

Kiedy człowiek jest zmęczony, nie zwraca uwagi na prawidłowe wzorce – często przyjmuje złą postawę, ponieważ tak mu wygodniej, zgodnie z zasadą, że ciało porusza się po linii najmniejszego oporu [1]. To powtarzanie błędów w czasie pracy staje się zwyczajowym nieprawidłowym wzorcem, a centralny system nerwowy (CSN) zaczyna wykorzystywać go jako podstawową strategię do utrzymania pozycji. Coś, co nie jest normą, powoli nią się staje [2]. Istnieje wiele dowodów na to, że układ ruchu trzeba traktować jak jeden łańcuch kinematyczny, ponieważ każde zaburzenie czynnościowe w jednym elemencie powoduje zaburzenie funkcji mechaniki, a z czasem anatomii nie tylko w miejscu przeciążenia, ale także w odległych od niego obszarach [3].

Czytaj więcej

Terapia według koncepcji Castillo Moralesa

We wczesnym wspomaganiu rozwoju małego dziecka stosuje się różne koncepcje terapeutyczne. Jedną z nich rozwinął i opracował w latach 70. XX w. w Argentynie lekarz rehabilitacji, badacz i naukowiec – doktor Rodolfo Castillo Morales.

Czytaj więcej

Masaż Shantala – nie tylko masaż niemowląt

Masaż Shantala jest techniką masażu wywodzącą się z Indii. Dla Hindusów masowanie nowonarodzonego dziecka jest czymś naturalnym i stosują je aż do momentu osiągnięcia samodzielności przez swojego potomka. Nazwa pochodzi od kobiecego imienia Shantala. To właśnie matka o tym imieniu zainspirowała francuskiego położnika Fredericka Leboyera do przeniesienia tej techniki na grunt europejski. Masaż przyjął się nie tylko w Europie, ale również na kontynencie amerykańskim oraz australijskim. Do Polski przywędrował z kolei z Holandii dzięki Polskiej Szkole Masażu Shantala.

Czytaj więcej

Terapia tkanek miękkich w oparciu o techniki powięziowe na przykładzie urazu mięśni kulszowo--goleniowych

Urazy mięśni kulszowo-goleniowych u sportowców bardzo często są poważnym problemem klinicznym ze względu na przewlekłe, nawracające ponowne uszkodzenia, wyłączające sportowca z uprawiania dyscypliny na wiele miesięcy. Kluczowym elementem zarówno terapii, jak i profilaktyki urazów mięśni kulszowo-goleniowych jest korekta dysbalansu na poziomie kwadrantu dolnego. 

Czytaj więcej

Zastosowanie powierzchniowej elektromiografii w codziennej pracy specjalisty rehabilitacji

Zgodnie z definicją zawartą w podręczniku Neurologia w praktyce klinicznej (Bradley i wsp.), „elektromiografia (EMG) to diagnostyka czynności elektrycznej mięśni i nerwów obwodowych (elektroneurografia) za pomocą urządzenia wzmacniającego potencjały bioelektryczne mięśni i nerwów – elektromiografu. Elektromiografia jest podstawowym badaniem dodatkowym służącym do rozpoznawania chorób obwodowego układu nerwowego oraz mięśni (pozwala ocenić m.in. ich zdolność do pracy)” [1]. 

Czytaj więcej

Bóle głowy – diagnostyka i leczenie według konceptu manipulacji powięziowych L. Stecco

Bóle głowy należą do najczęstszych przyczyn wizyt zgłaszanych lekarzowi w gabinecie [1]. Częstość występowania bólów głowy wśród ogólnej populacji białej ocenia się na 5–10%. Spośród zgłaszających się do lekarza tylko u 10% stwierdza się organiczną (inną niż naczyniowa) przyczynę bólów głowy, u pozostałych zaś 90% – przyczynę naczyniową lub czynnościową [2].

Czytaj więcej