Dział: Nowoczesne metody fizjoterapii

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Terapeutyczne wykorzystanie energii jądrowej rezonansu magnetycznego w chorobach układu mięśniowo-szkieletowego. Technologia MBST®

MBST® jest sprawdzoną terapią w leczeniu chorób układu mięś- niowo-szkieletowego. Metoda znalazła potwierdzenie w wielu badaniach naukowych. Wykazały one wyraźną regenerację chrząstki i stymulację tworzenia kości, a także znaczną kliniczną poprawę. Szeroko stosowana jest w osteoporozie, artrozie i w przypadkach zaburzeń metabolizmu kostnego. Technologia została zastosowana także u pacjentów z dyskogenną radikulopatią, u których wykazano poprawę sprawności funkcjonalnej i redukcję bólu.

Czytaj więcej

Rolowanie ciała - jak działa i po co to robić?

Samoświadomość własnego ciała oraz wzrost zainteresowania aktywnością ruchową sprawiły, iż coraz częściej korzystamy z nowych rozwiązań wspomagających właściwe przygotowanie do wysiłku i niwelowanie negatywnych skutków tuż po nim. Obrazki z parkietów najlepszych lig świata, na których zawodnicy przed meczami rolowali swoje kończyny, przestały już dziwić kogokolwiek. Dzisiaj w każdej siłowni i gabinecie fizjoterapeutycznym można znaleźć rolkę do automasażu, a precyzyjniej – techniki autorozluźniania mięśniowo-powięziowego (Self-Myofascial release – SMFR).

Czytaj więcej

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA W FIZYKOTERAPII - terapia łączona a zintegrowany, kompleksowy system terapeutyczny

Jak wynika z obserwacji, duża część pacjentów ocenia terapię, której jest poddawana, przede wszystkim z punktu widzenia jej skuteczności oraz czasu trwania, zarówno w przypadku pojedynczego zabiegu, jak i całego procesu usprawniania. Nowoczesna fizykoterapia poszukuje nowych form doskonalszej i skuteczniejszej terapii dla możliwie szerokiego grona pacjentów z różnego rodzaju dolegliwościami.

Czytaj więcej

Suche kąpiele kwasowęglowe

Kwas węglowy do celów terapeutycznych wykorzystuje się już od kilku stuleci. Pierwsze informacje dotyczące korzystnego wpływu kąpieli gazowych CO2 na leczenie dny moczanowej i narośli w obrębie stopy pochodzą z 1778 r. Prawie 100 lat później paryski chirurg Demarquay osiągnął bardzo dobre rezultaty w leczeniu ran, posługując się kąpielami gazowymi. Szeroka dokumentacja terapeutycznego zastosowania kwasu węglowego w medycynie pochodzi z XIX w. Z biegiem lat i z postępującym rozwojem lecznictwa uzdrowiskowego kwas węglowy – a szczególnie wody kwasowęglowe – znalazł zastosowanie w leczeniu coraz większej liczby schorzeń.

Czytaj więcej

Sauna – przegląd i systematyka zabiegów

Od zawsze jedną z najwyższych wartości w życiu człowieka było pozostawanie możliwie jak najdłużej w dobrym zdrowiu. Liczba czynników determinujących stan psychofizyczny i funkcjonalny jest praktycznie nieograniczona. Wiadomo, że niektóre z nich mają zdecydowanie korzystny wpływ na nasz organizm, zapewniając mu lepsze funkcjonowanie, a przynajmniej dając na nie szansę. Należy do nich szeroko rozumiana odnowa biologiczna, a w jej ramach jeden z najbardziej znanych i powszechnych, wykorzystywany już w starożytności, ale nadal często niedoceniany i budzący wątpliwości zabieg sauny.

Czytaj więcej

Suche igłowanie jako jedna z metod leczenia spastyczności w neurologii — teoria a praktyka

Suche igłowanie – dry needling (DN), inaczej akupunktura medyczna. Polega na wkłuciu igły w punkt spustowy, tzw. trigger point, który może znajdować się w mięśniach, stawach oraz okostnej. Obecnie ta metoda staje się bardzo popularna w fizjoterapii, głównie w leczeniu bólu.

Czytaj więcej

Działanie przeciwbólowe laseroterapii wysokoenergetycznej

Zastosowanie laseroterapii w medycynie ma już ponad 40 lat. Wykorzystywane jest powszechnie w chirurgii, medycynie estetycznej i fi zjoterapii. Początkowo przebadano i wprowadzono do powszechnego użytku lasery niskoenergetyczne (LLL – Low Level Laser Therapy) o mocy do 500 mW, które nie zwiększają temperatury tkanek powyżej 1°C. Wraz ze wzrostem mocy i dawki terapeutycznej w leczeniu zaczęto stosować lasery wysokoenergetyczne zwane w skrócie HILT lub HEL (High Intensity Laser Therapy, High Energy Laser). W niniejszym artykule zostaną przedstawione zalety ich stosowania w terapii przeciwbólowej.

Czytaj więcej

Magnez w kontekście skurczów mięśni

Suplementacja w XXI w. stała się istotnym elementem zdrowego stylu życia. Popularnym produktem suplementacyjnym jest magnez – jeden z najważniejszych pierwiastków śladowych dla ludzkiego ciała. Przekłada się to na jego ilość oraz zużycie, ponieważ jest on kofaktorem, czyli związkiem chemicznym niezbędnym do tego, aby doszło do konkretnych reakcji chemicznych w ludzkim organizmie.

Czytaj więcej

Leczenie blizn

Gojenie się ran i powstawanie blizn jest procesem, który wytworzył się w ciągu wielu milionów lat rozwoju filogenetycznego człowieka. Natura wyposażyła nas w możliwość odbudowy integralności tkanki po wystąpieniu uszkodzenia. Wielokrotnie i z różnych powodów dochodzi jednak do sytuacji, kiedy musimy medycznie zainterweniować w proces gojenia się rany i powstawania blizny, tak aby ostateczny efekt naszych działań był jak najkorzystniejszy dla pacjenta.

Czytaj więcej

Ultrasonograficzne obrazowanie rehabilitacyjne w dysfunkcjach kompleksu lędźwiowo-krzyżowego

Bóle lędźwiowo-krzyżowe (BLK) to zespół objawów, na który składają się m.in. bolesność, wzrost napięcia mięśniowego i sztywność tkanek. Często towarzyszą im zaburzenia nerwowo-mięśniowe. Skuteczne we wspomaganiu rehabilitacji tych zaburzeń okazało się rehabilitacyjne obrazowanie ultrasonograficzne (USOR), stosowane przez fizjoterapeutów do oceny morfologii mięśni oraz pokrewnych tkanek miękkich, a także ich funkcji podczas ćwiczeń i zadań ruchowych.

Czytaj więcej

Nowe spojrzenie na drenaż obszaru czaszki i mózgu – perspektywa osteopatyczna

Badania poświęcone istnieniu dróg limfatycznych w zatokach opony twardej, a także barierze krew–mózg oraz uprzywilejowanej pozycji ośrodkowego układu nerwowego w odniesieniu do relacji z układem odpornościowym dostarczają nowych wniosków klinicznych.

Czytaj więcej

Zastosowanie elektrostymulacji wysokonapięciowej we wspomaganiu gojenia ran odleżynowych - Opis przypadku

Przewlekłe rany, w tym odleżyny, stanowią problem medyczny oraz społeczny. Obecność odleżyn obniża jakość życia pacjentów. Są one źródłem bólu, mają niekorzystny wpływ na psychikę pacjenta, ograniczają funkcjonowanie i opóźniają jego powrót do sprawności [1]. Najczęstszą grupą chorych, którzy cierpią z powodu odleżyn, są osoby w wieku przekraczającym 65 lat. W piątej dekadzie życia wskaźnik zachorowań mężczyzn w stosunku do kobiet wynosi 1:2. Po przekroczeniu 80. roku życia rośnie i wynosi 1:7 [2].

Czytaj więcej