Dział: Nowoczesne metody fizjoterapii

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Postępowanie fizjoterapeutyczne po podaniu komórek macierzystych CD34+ w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawów narządu ruchu część 2

Narząd ruchu człowieka poprzez swoją skomplikowaną budowę anatomiczną i złożoną biomechanikę staje się bardzo podatny na różnego rodzaju urazy. Wszelakie kontuzje przydarzają się nie tylko ludziom aktywnie uprawiającym określone dyscypliny sportowe, ale coraz częściej osobom niemającym żadnych powiązań z aktywnością ruchową. Ważna w tym względzie jest szeroko promowana nowoczesna specjalistyczna fizjoterapia.

Czytaj więcej

Somato-emocjonalne uwolnienie

Terapia CranioSacralna Upledgera (terapia czaszkowo-krzyżowa) to jedna z metod terapii manualnej. Poprzez odpowiednią pracę z tkankami terapeuta wpływa na tzw. układ craniosacralny, który odpowiada za prawidłowy rozwój oraz funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego. Złożony jest ze struktur otaczających, wspomagających i chroniących mózg oraz rdzeń kręgowy. Elementami układu craniosacralnego są m.in. kości czaszki, opony mózgu i rdzenia kręgowego, płyn mózgowo-rdzeniowy.

Czytaj więcej

Alter-G

Jak stworzyć terapię, która w warunkach ziemskiego ciążenia ograniczałaby siłę jego oddziaływania i dawała pacjentom szansę na samodzielne chodzenie? Jedną z możliwości jest zastosowanie w terapii pacjentów urządzenia Alter-G, innowacyjnego projektu wymyślonego i opracowanego w NASA, a zaadaptowanego i wdrożonego z powodzeniem do działań medycznych, terapeutycznych i sportowych. System odciążania pacjenta, a także współpracujące z nim w ramach tego samego urządzenia systemy monitorujące ruch pacjenta zapewniają pełną kontrolę i eliminują z terapii element przypadkowości.

Czytaj więcej

Postępowanie fizjoterapeutyczne po podaniu komórek macierzystych CD34+

Narząd ruchu człowieka poprzez swoją skomplikowaną budowę anatomiczną i złożoną biomechanikę staje się bardzo podatny na różnego rodzaju urazy. Wszelakie kontuzje przydarzają się nie tylko ludziom aktywnie uprawiającym określone dyscypliny sportowe, ale coraz częściej osobom niemającym żadnych powiązań z aktywnością ruchową. Ważna w tym względzie jest szeroko promowana nowoczesna specjalistyczna fizjoterapia.

Czytaj więcej

Wykorzystanie elektrostymulacji mięśni całego ciała w procecie rehabilitacji po zabiegu rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego

Wraz z rozwojem medycyny oraz szeroko pojętego treningu obserwuje się także rozwój inżynierii biomedycznej. Coraz szersze zastosowanie biomedycyna znajduje także w procesie usprawniania pacjentów. Szybszy powrót do zdrowia mogą wspomagać 
innowacyjne systemy, przy zachowaniu standardów bezpieczeństwa i uwzględnieniu medycyny opartej na faktach.

Czytaj więcej

Integracja strukturalna według modelu Anatomy Trains - cz. 2

W artykule zaprezentowano zmodyfikowane spojrzenie na koncepcję Integracji Strukturalnej. Perspektywa autora ma jednak wspólny z oryginałem fundament – pozakomórkową matrycę włókien tkanki łącznej człowieka. Również ogólny zarys, zasady i założenia strategii terapeutycznej pozostały niezmienione. 

Czytaj więcej

Zastosowanie wirtualnej rzeczywistości w rehabilitacji pacjentów z zaburzeniami równowagi i chodu

W procesie rehabilitacji coraz częściej wykorzystuje się osiągnięcia technologiczne. Jednym z nich jest zastosowanie gier konsolowych. Rehabilitacja wirtualna jest innowacyjną metodą, która przy zastosowaniu technologii komputerowych opiera się na rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej. Interakcja pacjenta z komputerem odbywa się za pomocą urządzeń wskazujących (klawiatura, mysz, joystick, platforma balansowa) i sensorów ruchu (kamery 2D i 3D). Pacjent ćwiczy w środowisku stworzonym za pomocą rozwiązań informatycznych. Wirtualna rzeczywistość przedstawia sztucznie generowane bądź stymulowane informacje sensoryczne, daje również możliwość interakcji pacjenta z trójwymiarowym środowiskiem. Dzięki technologii wirtualnej rzeczywistości użytkownicy postrzegają wygenerowane środowisko jako składające się z realnych przedmiotów i zdarzeń [1, 2]. 

Czytaj więcej

Modelowanie i trening powięzi

Znaną właściwością tkanki łącznej jest jej niesamowita zdolność do adaptacji. Gdy jest ona regularnie rozciągana, by sprostać rosnącym wymaganiom, zmienia właściwości swojej architektury. Tkanka łączna pozwala ciału dostosować się do trybu życia, tak by człowiek mógł sprostać jego wymaganiom. Autorzy artykułu spróbują odpowiedzieć na pytania, w jaki sposób nowoczesne metody treningumogą wspomóc ten proces, a także jak osiągnąć pożądany efekt stymulowania w trakcie treningu tkanki łącznej. 

Czytaj więcej

Możliwości terapii i niebezpieczeństwa trójkąta uda

W artykule zdefiniowano i przedstawiono trójkąt uda oraz jego anatomię i rolę tworzących go struktur. Autor zwróci uwagę na możliwe zagrożenia, ale także da szansę odkrycia nowych ekscytujących możliwości, jakie daje praca w „dole pachowym nogi”. Trójkąty uda są bowiem 
dokładnym odpowiednikiem dołów pachowych ramion. To delikatne miejsca, gdzie zbiegają się wiązki nerwów i naczyń krwionośnych prowadzących do korpusu. 

Czytaj więcej

Inne spojrzenie na diagnostykę fizjoterapeutyczną

Ile „musi” i chce wiedzieć fizjoterapeuta? Odpowiedź często zależy od czasu, jaki można poświęcić na wizytę diagnostyczną. Rehabilitacja holistyczna, tj. rozumienie procesu powiązań tensegracyjnych struktur mięśniowo-powięziowo--więzadłowych i ich wpływu na tkanki twarde, powoduje, że jednoznacznie odchodzi się od jedynie „blokowego” (segmentarnego) spojrzenia na narząd ruchu. 

Czytaj więcej

Badanie termograficzne w wyznaczaniu wzorca bólowego

Pomiar temperatury ciała człowieka jest jednym z najczęściej wykonywanych badań w medycynie. Już od kilkuset lat wiadomo, że podwyższona temperatura ma związek z dolegliwościami, które występują w organizmach żywych. 

Czytaj więcej