Dział: Nowoczesne metody fizjoterapii

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Metoda deep oscillation w leczeniu zespołu stopy cukrzycowej

Cukrzyca – zgodnie z ustaleniami Światowej Organizacji Zdrowia – jest grupą chorób metabolicznych charakteryzującą się hiperglikemią w związku z defektem wydzielania i/lub działania insuliny. To poważna choroba wywoływana przez czynniki środowiskowe i dziedziczne. Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że jest to szósta na świecie choroba pod względem liczby zgonów. Do 2025 r. liczba chorych może osiągnąć 300 mln.

Czytaj więcej

Terapia schorzeń kręgosłupa metodą Flexion Distraction

Metoda flexion distraction została opracowana przez Jamesa M. Coxa we wczesnych latach 60. XX w., z połączenia zasad chiropraktyki i osteopatii. Przez lata doskonalona i dokumentowana licznymi badaniami naukowymi jest obecnie najskuteczniejszą i najbezpieczniejszą techniką leczenia przepuklin międzykręgowych. Jest stosowana przez prawie 64% chiropraktyków w USA.

Czytaj więcej

Terapia dziecka z zespołem wad wrodzonych poddawanego regularnej mikropolaryzacji mózgu - opis przypadku

Mikropolaryzacja jest nową metodą nieinwazyjnego stymulowania mózgu,którą stosuje się w terapii chorych z różnego typu dysfunkcjami neurologicznymi i uszkodzeniami mózgu. Rehabilitacja przy użyciu tej metody przywraca tkankom nerwowym utracone właściwości, polepsza stan tkanki nerwowej i funkcjonowanie mózgu, czego przykładem jest zaprezentowany przypadek sześcioletniej dziewczynki z zespołem wad wrodzonych, padaczką, znacznym niedosłuchem i opóźnionym rozwojem psychoruchowym.

Czytaj więcej

Zastosowanie platformy dynamometrycznej Biodex Balance System w nowoczesnej fizjoterapii choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych

Znalezienie najlepszego i najbardziej efektywnego sposobu wzmacniania siły i masy mięśniowej w chorobie zwyrodnieniowej stawów kolanowych stanowi cel wielu badaczy i terapeutów. Stąd też duże zainteresowanie wprowadzeniem nowoczesnej platformy dynamometrycznej Biodex Balance System do wysoko wyspecjalizowanej fizjoterapii oraz próby rozsądnego i logicznego jej połączenia z nowoczesnymi formami ćwiczeń. 
 

Czytaj więcej

Fizykoterapia w medycynie weterynaryjnej

Fizjoterapia to zespół metod leczniczych wykorzystujących zjawisko reaktywności tkanek na bodźce. Fizykoterapia jest działem medycyny wykorzystującym do terapii naturalne lub sztuczne czynniki fizykalne/fizyczne. W medycynie weterynaryjnej fizykoterapia stosowana jest od ponad 20 lat. Na przestrzeni ostatnich lat zaobserwować można zdecydowany wzrost zainteresowania zastosowaniem fizykoterapii w medycynie weterynaryjnej. 

Czytaj więcej

Wpływ treningu psychomotorycznego na realizację zadań typu dual-task w grupie osób chorych na stwardnienie rozsiane

Stwardnienie rozsiane wiąże się z występowaniem różnego rodzaju deficytów zarówno w sferze fizycznej, jak i poznawczej. Objawy poznawcze i motoryczne często współwystępują i mogą się na siebie nakładać, a zjawisko to określane jest mianem interferencji poznawczo-motorycznej. Występowanie tego zjawiska może w znaczący sposób utrudniać codzienne funkcjonowanie chorych. Jedną z form terapii łączącą w sobie elementy ruchowe i poznawcze jest terapia psychomotoryczna (psychomotor therapy – PMT). 

Czytaj więcej

Proces usprawniania dziecka z zespołem Aspergera metodą integracji sensorycznej

Zespół Aspergera jest całościowym, nieuleczalnym zaburzeniem rozwojowym należącym do spektrum autyzmu. Jakość życia dzieci z zespołem Aspergera można poprawić dzięki zastosowaniu terapii metodą integracji sensorycznej, która podjęta we wczesnym okresie życia dziecka umożliwia mu całkiem sprawne funkcjonowanie w społeczeństwie i tworzyć relacje z rówieśnikami.

Czytaj więcej

Terapia neurotaktylna dr Svetlany MasgutoveJ - część 2

Dotyk stanowi źródło bodźców mających ogromny wpływ na integrację sensomotoryczną oraz rozwój i funkcjonowanie mózgu. W metodzie dr Svetlany Masgutovej przyjmuje się, że jest on jednym z głównych źródeł wrażeń modulujących pracę ośrodkowego układu nerwowego.

W artykule omówiono rolę układu dotykowego i proprioceptywnego w kształtowaniu świadomości ciała, rozwoju małej i dużej motoryki, praksji, mowy i dyskryminacji wzrokowej oraz ich znaczenie dla bezpieczeństwa emocjonalnego dziecka. W ramach przybliżenia czytelnikom zasad terapii neurotaktylnej przedstawiono także ćwiczenia z zakresu technik tylnej powierzchni ciała.

Czytaj więcej

Krioterapia w reumatologii

Reumatologia jest dziedziną medycyny obejmującą ponad 300 odrębnych jednostek chorobowych. Zajmuje się przede wszystkim diagnozowaniem i leczeniem układu kostno-stawowo-mięśniowego. Choroby z tej grupy stanowią poważny problem zdrowotny związany ze zdrowiem publicznym i mogą przebiegać z zapaleniem jednego lub wielu stawów, zajęciem narządów czy układów prezentujących bogatą symptomatologię. Proces zapalny na podłożu reakcji autoimmunologicznych jest częstoich wspólnym mianownikiem. Ponadto zwiększa ryzyko wystąpienia zdarzeń sercowo­ naczyniowych i śmiertelność. Etiologia większości z nich jest nieznana.


 

Czytaj więcej

Możliwości zastosowanie suchego igłowania w dystonii szyjnej

Termin „dystonia” został wprowadzony do medycyny w 1901 r. przez Destarca. W Polsce po raz pierwszy użył go neurolog Edward Flatau w 1911 r., opisując kurcz torsyjny. Medical Research Fundation definiuje dystonię jako wzmożoną aktywność mięśni utrzymującą się lub powtarzającą się często, która powoduje skręcające ruchy i zmianę postawy ciała. W piśmiennictwie medycznym dystonie należą do dyskinez, tzn. zaburzeń ruchowych.

Czytaj więcej

Terapia wisceralna w leczeniu schorzeń narządu ruchu

Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci możliwości terapeutyczne manualnego leczenia różnych schorzeń ludzkiego organizmu rozwinęły się tak bardzo, że pacjent, trafiając do gabinetu fizjoterapeuty, dostaje często znacznie więcej aniżeli przywrócenie sprawności układu ruchu.

Czytaj więcej

Miejsce metody Prechtla we współczesnej fizjoterapii

Odpowiednio wczesne stwierdzenie lekkich odchyleń od prawidłowych wzorców ruchowych, które mogą prowadzić do deficytów motorycznych i problemów w wieku szkolnym, jest niezwykle istotne już w okresie niemowlęctwa. Dzięki diagnostyce metodą Prechtla i wczesnemu rozpoznaniu dziecko można poddać odpowiedniej terapii w okresie, gdy jest ona najskuteczniejsza ze względu na ogromną plastyczność ośrodkowego układu nerwowego.

Czytaj więcej