Dział: Temat miesiąca

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Trening funkcjonalny seniora jako alternatywa chirurgicznego leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów kończyn dolnych

Choroba zwyrodnieniowa stawów stanowi główną przyczynę doświadczania bólu i niepełnosprawności przez ludność krajów wysoko rozwiniętych [1]. Zachodni pęd życia, sedentaryzm, brak aktywności fizycznej oraz niezrównoważona dieta prowadząca do nadwagi i otyłości są głównymi czynnikami wpływającymi na coraz większy odsetek osób ze zdiagnozowaną chorobą zwyrodnieniową. Istnieje wiele metod leczniczych prowadzących do zmniejszenia lub wyeliminowania objawów bólowych oraz poprawiających komfort życia pacjentów. 

Czytaj więcej

Czy plecy mogą boleć od rozmiaru piersi?

Doświadczenie kliniczne pokazuje, że pacjentki z dużym biustem częściej skarżą się na dolegliwości bólowe pleców. Podczas badania przedmiotowego można zauważyć pewien schemat zmian w posturze ciała tych kobiet, jednakże badania naukowe nie potwierdzają tej teorii.

Czytaj więcej

Koncepcja McConnell na przykładzie leczenia zespołu bólowego w stawie rzepkowo-udowym

Terminologia schorzeń stawu rzepkowo-udowego w literaturze fachowej nie jest do końca jednolita. Obecnie w polskim piśmiennictwie wyróżnia się takie schorzenia stawu rzepkowo-udowego jak nawykowe podwichnięcie rzepki, zespół rzepkowo-udowy, zwany również zespołem nadmiernego bocznego przyparcia rzepki, oraz nawrotowe zwichnięcie
rzepki. Tym, co łączy wyżej wymienione schorzenia, jest zaburzenie zborności w stawie rzepkowo-udowym (tzw. toru ruchu rzepki), określane jako patellofemoral malalignment [1, 2].

Czytaj więcej

Rehabilitacja pacjenta z zaawansowaną neurofibromatozą typu 2 przy wykorzystaniu metody PNF

Podczas planowania terapii ważne jest ustalenie realistycznych celów, a w razie potrzeby, gdy nie da się ich osiągnąć w sposób fizjologiczny, zaproponowanie rozwiązań alternatywnych (kompensacji). 

Czytaj więcej

Najnowsze zalecenia dotyczące rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym

Rezultaty usprawniania dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym wciąż nie zadowalają lekarzy i fizjoterapeutów, dlatego też wytyczne dotyczące rehabilitacji pacjentów z tą jednostką chorobową są stale aktualizowane. W artykule omówiono najnowsze zalecenia z uwzględnieniem ich poziomu.

Czytaj więcej

Rak jajników - zaburzenia pozabiegowe w praktyce fizjoterapeuty

Rocznie ponad 3 tys. kobiet w Polsce słyszy od lekarza słowa: „ma pani raka jajnika”. W ostatnich latach obserwuje się tendencję wzrostową zachorowalności na ten nowotwór w naszym kraju i umiejscawia go na piątym miejscu wśród raków u kobiet, który atakuje stosunkowo młode kobiety. Wzrost zachorowania następuje już od 40. roku życia, ale można zaobserwować chore już ok. 20. roku życia [1, 2].

Czytaj więcej

Kinetic Control jako podstawowe narzędzie diagnostyczno-terapeutyczne

W ostatnim ćwierćwieczu doszło do wyłonienia się koncepcji Kinetic Control, opartej na solidnym rozumowaniu klinicznym, obejmującym diagnozę dysfunkcji motorycznych i tkanek bolesnych, określenie możliwych mechanizmów bólowych oraz analizę czynników kontekstowych. Kinetic Control za pomocą prostych do wykonania testów pozwala zidentyfikować źródło dolegliwości, co ma kluczowe znaczenie dla dalszego procesu terapii i leczenia pacjenta.

Czytaj więcej

Dysfunkcje stawu barkowo-obojczykowego

Zmiany zwyrodnieniowo-przeciążeniowe są najczęstszymi przyczynami dolegliwości stawu barkowo-obojczykowego. Ból może się pojawiać zarówno w czasie wykonywania codziennych czynności, jak i podczas uprawiania sportu. W związku z tym, że zmiany zwyrodnieniowe mogą być powiązane innymi dysfunkcjami (np. odcinka szyjnego kręgosłupa bądź ramienia), ich objawy mogą się na siebie nakładać i utrudniać diagnozę, a co za tym idzie – zastosowanie właściwego leczenia. Stąd bardzo ważne jest dokładne określenie przyczyny wystąpienia bólu, które umożliwia wdrożenie skutecznej terapii.

Czytaj więcej

Ból pourazowy - fizjologia i postępowanie na przykładzie stawu skokowego

Aktywność fizyczna niesie ze sobą wiele korzyści zdrowotnych, jednak uprawianie sportu na poziomie zarówno amatorskim, jak i zawodowym, generuje urazy. Najprostsza klasyfikacja zakłada podział na uszkodzenia ostre i przeciążeniowe. Niniejszy artykuł dotyczy urazów ostrych, a dokładniej zagadnienia bólu ostrego w kontekście fizjologii i postępowania fizjoterapeutycznego w pierwszych dniach fazy ostrej. 

Czytaj więcej

Rehabilitacja po usunięciu stabilizacji gwoździem śródszpikowym

Złamaniem nazywa się całkowite przerwanie ciągłości tkanki kostnej. Towarzyszą one człowiekowi od zawsze. Średnio występowanie złamań w populacji określa się na 13–36 przypadków na 1000 osób w skali roku i najczęściej dotyczą one mężczyzn. Złamania mogą powstać na skutek urazów pośrednich, bezpośrednich, niskoenergetycznych, bez urazu (np. złamania patologiczne lub na skutek osteoporozy) lub na skutek sumujących się mikrourazów, tzw. złamania zmęczeniowe [6, 10].

Czytaj więcej

Górny otwór klatki piersiowej

Umownie przyjęło się opisywać górny otwór klatki piersiowej (GOKP) jako ramę kostno-powięziową zawartą pomiędzy segmentami kręgosłupa od tyłu, otoczeniem górnych żeber od boku i połączeniem żebrowo-mostkowym od przodu. Jednak traktując tę strefę szerzej, jako przejście szyjno-piersiowe, nie sposób nie zaliczyć do niej pasa barkowego 
z połączeniem łopatkowo-obojczykowym z licznymi warstwami mięśni i więzadeł, a także górnej części śródpiersia. W rejonie tym zawarte są tak ważne struktury, jak duże naczynia tętnicze i żylne, do których spływają przewody limfatyczne, nerwy błędne, nerwy przeponowe, zwoje i włókna układu autonomicznego, szczytowe płaty płuc, przełyk i tchawica. System powięzi głowy i szyi znajduje swoją kontynuację w poszczególnych warstwach otaczających z zewnątrz górny otwór klatki piersiowej, a wewnątrz tworzących skomplikowany układ „kieszeni”, w których wspomniane elementy anatomiczne bezpiecznie prowadzone są do celu. 

Czytaj więcej

Obrzęk tłuszczowy i inne lipodystrofie w praktyce fizjoterapeuty

Obrzęk tłuszczowy (lipedema) jest zwyrodnieniem tkanki tłuszczowej. Charakteryzuje się nieprawidłowym, symetrycznym rozmieszczeniem podskórnej tkanki tłuszczowej manifestującej się przez obrzęk, a także zniekształceniem określonych obszarów ciała, szczególnie kończyn dolnych [24]. Mimo że jest często błędnie mylony z obrzękiem limfatycznym, to wydaje się odrębną jednostką chorobową wchodzącą do klasyfikacji lipodystrofii z możliwością dziedziczenia, najczęściej autosomalnego dominującego [26].

Czytaj więcej