Dział: Temat miesiąca

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Powięź, somatyka propriocepcja i doskonalenie precyzji ruchu

Tkanka łączna jest podstawową strukturą architektury ciała człowieka. 
Swoim zasięgiem pokrywa absolutnie każdy jego zakątek aż do pojedynczych komórek. Sieć włókienek odpowiedzialna jest za przejmowanie i rozkładanie naprężeń mechanicznych w ciele. Od dłuższego już czasu w dziedzinach terapeutycznych, takich jak integracja strukturalna i osteopatia, wysnuwane były hipotezy stawiające powięź w centralnym miejscu mechanizmu terapeutycznego. Terapeuci z innych dziedzin zazwyczaj nie są świadomi naukowych podstaw tak rozwiniętej hipotezy. Wielu terapeutów nie jest zaznajomionych z nowoczesnymi metodami i urządzeniami wykorzystywanymi do badań. Badacze laboratoryjni z kolei nie są zaznajomieni ze zjawiskami klinicznymi, które mogą być podpowiedzią dotyczącą kierunku przyszłych badań. 

Czytaj więcej

Skręcenia stawu skokowego

Urazy skrętne stawu skokowego zalicza się do jednych z najczęściej występujących uszkodzeń w obrębie kończyny dolnej, które występują równie często w życiu codziennym, jak i sporcie amatorskim oraz wyczynowym. Statystki mówią, że skręcenia stawu skokowego stanowią 25% przyczyn przerw w aktywności sportowej. W niektórych dyscyplinach odsetek występowania skręceń stawu skokowego jest znacznie większy i sięga 21–53% w koszykówce, a 17–29% w piłce nożnej. 

Czytaj więcej

Najczęstsze dolegliwości bólowe kompleksu łopatkowo-ramiennego

Kompleks łopatkowo-ramienny to jedna z najbardziej złożonych biomechanicznie struktur w obrębie narządu ruchu, dlatego też przyczyn jego dolegliwości, a co za tym idzie –
możliwości usprawniania jest wiele. Dolegliwości bólowe obręczy barkowej wynikają najczęściej z patologii powierzchni stawowych, torebek stawowych, więzadeł, powięzi 
bądź też mięśni. Ból może pojawić się bez uchwytnej przyczyny, być wynikiem bezpośredniego urazu, przeciążenia, dysbalansu mięśniowego lub choroby – reumatycznej, kardiologicznej, neurologicznej lub nowotworowej.  Dysfunkcje kompleksu łopatkowo-ramiennego zwykle prowadzą do przejściowego ograniczenia funkcji ruchowej, mogą także przechodzić w stan chroniczny.

Czytaj więcej

Osteopatia czaszkowa, czyli teoria względności dla osteopatów

Osteopatia czaszkowa jest dziedziną, w której postrzeganiu pojawia się wiele niejasności. Przez jednych traktowana jest jako gałąź nauki, inni lekceważąco mówią o niej jako o szarlatanerii. Artykuł stanowi próbę znalezienia złotego środka w gąszczu pytań i wątpliwości dotyczących tej formy terapii manualnej. 

Czytaj więcej

Powikłania oddechowe i fizjoterapia oddechowa pacjenta po urazie rdzenia kręgowego na poziomie szyjnego odcinka kręgosłupa. Część I

Oddychanie (respiratio) polega na dostarczaniu podczas wdechu do komórek tlenu i usuwaniu w trakcie wydechu dwutlenku węgla. Jest złożonym procesem biologicznym zachodzącym bezustannie w organizmie, polegającym na dostarczeniu do komórek organizmu gazów niezbędnych do uwolnienia energii użytecznej biologicznie. 

Czytaj więcej

Uszkodzenia kończyny dolnej oraz górnej w tenisie ziemnym

Obok sportów kontaktowych uznawanych za najbardziej kontuzjogenne, takich jak: hokej, koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna lub zapasy, na liście znalazł się również tenis ziemny. Urazy spotykają graczy bez względu na wiek i stopień zaawansowania w grze. Zdecydowana większość urazów w tenisie ziemnym to urazy natury przeciążeniowej. 
Choć wydawałoby się, że podczas gry najwięcej zależy od pracy rąk, to najczęściej dochodzi do urazów kończyn dolnych, a w drugiej kolejności kończyn górnych. 

Czytaj więcej

Propozycja programu fizjoterapeutycznego w leczeniu zachowawczym neuropatii nerwu Baxtera

Neuropatia nerwu Baxtera to rzadko spotykana dolegliwość w obrębie stopy. Zazwyczaj w jej przypadku nie stosuje się leczenia zachowawczego, a jedynie chirurgiczne uwolnienie nerwu. W artykule zaprezentowano autorski program fizjoterapeutyczny, który stosowany w leczeniu zachowawczym neuralgii Baxtera znosi ból i pozwala uniknąć leczenia operacyjnego.

Czytaj więcej

Toksyna botulinowa i jej zastosowanie na potrzeby fizjoterapii

W terapii pacjentów z zaburzeniami i chorobami neurologicznymi, głównie w leczeniu spastyczności kończyn górnych i dolnych, wykorzystuje się toksynę botulinową, która ma niewiele działań niepożądanych w przeciwieństwie do leków przyjmowanych doustnie.

Czytaj więcej

Standaryzacja specjalistycznego postępowania fizjoterapeutycznego u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową

Ze względu na to, że choroby zwyrodnieniowe stawów są coraz powszechniejsze, a jednocześnie zwiększa się populacja ludzi starszych, ważne jest opracowanie skutecznych programów fizjoterapeutycznych mających na celu poprawę sprawności w zakresie narządu ruchu.

Czytaj więcej

Neurologopedia w fizjoterapii

Zaburzenia mowy i wymowy u osób dorosłych powstają m.in. w następstwie chorób neurologicznych. Przyczyną tego stanu może być: udar mózgu, guz mózgu, uraz czaszkowo-mózgowy, jak również postępująca choroba degeneracyjna. Konsekwencje udaru mózgu nie tylko dotykają narząd ruchu, ale również obejmują narząd mowy. W wyniku krwotoku lub niedotlenienia mózgu mogą pojawić się trudności w formowaniu poprawnych wypowiedzi. Termin ten jest definiowany jako „dysartria” i jest drugim (zaraz po afazji) zaburzeniem mowy występującym u pacjentów po epizodach w obszarze naczyń mózgowych.


 

Czytaj więcej

Wprowadzenie do metody dr Svetlany Masgutovej

Początki powstania autorskiej metody dr Svetlany Masgutovej (Masgutova neurosensorimotor reflex integration – MNRI®) sięgają roku 1989. W latach 1975–1980, kiedy była studentką psychologii, jej głównym polem zainteresowań były odruchy, ich rozwój oraz dojrzewanie. Fascynacja ta\ przełożyła się bezpośrednio na temat pracy dyplomowej Odruchy bezwarunkowe, nieświadome procesy i osobowości. Swoją wiedzę rozwijała, studiując publikacje pionierów z zakresu rozwoju odruchów: I. Sechenova, J. Konorskiego, C. Sherringtona, L. Wygotskiego, I. Pavlova oraz N. Bernsteina.

Czytaj więcej

Postępowanie rehabilitacyjne w bocznym przyparciu rzepki

Zespół bocznego przyparcia rzepki może być pierwotną i wtórną przyczyną rozwoju dolegliwości w stawie kolanowym bądź (co było tematem poprzedniego artykułu) efektem problemów anatomicznych i funkcjonalnych ogniw stawowych okalających. Cechą wspólną wszystkich tych dolegliwości jest odczuwalny ból w okolicy stawu kolanowego ze szczególnym umiejscowieniem po stronie zewnętrznej rzepki z jej skrajnie bocznym ustawieniem.

Czytaj więcej