Dział: Temat miesiąca

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Porażenie nerwu twarzowego – paralysis nervus facialis

Niezależnie od przyczyny porażenia nerwu twarzowego są bardzo znamienne i łatwe do rozpoznania. Na początku choroby pacjent zgłasza bóle w okolicy ucha. Czasem dolegliwości te obejmują potylicę, kark i żuchwę. W procesie leczenia równocześnie z podaniem farmaceutyków należy rozpocząć proces fizjoterapii.

Czytaj więcej

Otyłość u dzieci – problem narastający w Polsce

Otyłość definiuje się jako ogólnoustrojową przewlekłą chorobę metaboliczną wynikającą z zaburzenia równowagi między poborem i wydatkowaniem energii (zaburzenie homeostazy energetycznej organizmu). Jest to choroba o wysokiej zapadalności, która ze względu na swoje rozpowszechnienie stanowi bardzo poważny problem zdrowotny. 

Czytaj więcej

Odkręgowe bóle głowy – perspektywa osteopatyczna

Tradycyjnie za odkręgowe bóle głowy uważane są dolegliwości bólowe prowokowane przez ruch w odcinku szyjnym, wymuszoną, przedłużoną jego pozycję lub nacisk na okoliczne punkty spustowe. Problem zazwyczaj współistnieje ze zmianami zwyrodnieniowymi w odcinku szyjnym powodującymi konflikt z: tętnicami kręgowymi, unerwieniem wegetatywnym, drażnieniem gałązek stawowych nerwów rdzeniowych i gałązek unerwiających oponę twardą. 

Czytaj więcej

Manipulacje powięziowe – nowy koncept w terapii manualnej

System powięziowy w ostatnich 10 latach zyskał ogromne zainteresowanie zarówno w świecie terapeutycznym, jak i naukowym. Za sprawą trzech światowych kongresów Fascia Research Congress, które odbyły się odpowiednio w 2007 r. w Bostonie na Uniwersytecie Harvarda, w 2009 r. w Amsterdamie i w 2013 r. w Vancouver, świat naukowców i terapeutów zwrócił się z olbrzymim zainteresowaniem w kierunku systemu powięziowego, co przyczyniło się do pogłębienia wiedzy na temat przyczyn wielu schorzeń narządu ruchu.

Czytaj więcej

Ćwiczenia w wodzie oraz pływanie jako forma korekcji skolioz uzupełniająca leczenie metodą FED

Kinezyterapia analityczna jako składowa metody FED to ściśle określony, zindywidualizowany zestaw ćwiczeń ruchowych mających na celu trójpłaszczyznową korekcję skrzywienia, wzmocnienie mięśni stabilizujących tułowia oraz poprawę funkcji układu oddechowego. Środowisko wodne umożliwia wykonanie ćwiczeń ruchowych spełniających wszystkie te założenia, a właściwości wody pozwalają na intensyfikację procesu korekcyjnego oraz działanie ogólnoustrojowe.

Czytaj więcej

Leczenie skolioz idiopatycznych

Leczenie skolioz idiopatycznych stanowi duże wyzwanie dla lekarza, fizjoterapeuty oraz innych członków zespołu leczącego. Istnieje wiele terapii leczących skoliozy, które łączy jeden cel: zatrzymać progresję skrzywienia i – jeśli to możliwe – w jak największym stopniu je skorygować. Jedną z nich jest metoda FED, która opiera się na trójwymiarowej korekcji kręgosłupa z jednoczesnym jego wydłużeniem.

Czytaj więcej

Skolioza idiopatyczna czy wada wrodzona?

Wady wrodzone kręgosłupa są tematem budzącym wątpliwości w procesie usprawniania rehabilitacyjnego ze względu na ich różnorodność i nietypowość. Wykrywalność anomalii wzrasta po wnikliwej diagnostyce obrazowej, która powinna być omówiona w zespole medycznym przed podjęciem działań terapeutycznych.

Czytaj więcej

Trening kontroli motorycznej w bocznym przyparciu rzepki

Ponownie sięgamy do opisu przypadku pacjentki ze zdiagnozowanym bocznym przyparciem rzepki. Tym razem autorzy opracowania skupiają się na ocenie mięśni odpowiedzialnych za postawę oraz za prawidłowe ustawienie rzepki w stawie rzepkowo-udowym, a także na specyficznym treningu tych mięśni tak, aby wyrównać dysbalans.

Czytaj więcej

Rola kontroli ustawienia łopatki w funkcjonowaniu stawu ramienno-łopatkowego według koncepcji KINETIC CONTROL na podstawie pacjenta poruszającego się na wózku inwalidzkim

Zmiany zwyrodnieniowe lub urazy ścięgien mięśni stożka rotatorów powodują bóle i niestabilność w obrębie stawu barkowego. Ze względu na swoją lokalizację i powierzchowny przebieg ścięgno mięśnia nadgrzebieniowego jest strukturą, która często ulega uszkodzeniu. Może to być spowodowane dużym urazem lub przewlekłym zespołem ciasnoty podbarkowej.

Czytaj więcej

Postępowanie rehabilitacyjne po endoprotezoplastyce stawu biodrowego

Endoprotezoplastyka (alloplastyka) stawu biodrowego jest zabiegiem chirurgicznym polegającym na wszczepieniu sztucznych elementów stawu. Celem zabiegu jest poprawa warunków biomechanicznych stawu, usprawnienie funkcji lokomocyjnych pacjenta, zniesienie bólu, poprawa ruchomości w uszkodzonym stawie, lokomocji, a w konsekwencji – ogólna poprawa jakości życia.

Czytaj więcej

Trening stabilizacji kompleksu lędźwiowo-miedniczo-biodrowego

W ostatnich latach pojawiło się wiele niejasności i wątpliwości dotyczących kompleksu lędźwiowo-miedniczo-biodrowego (Lumbo-Pelvic-Hip Complex – LPHC). Na przełomie XX i XXI w. zadawano pytanie, czy skuteczniejsza do uzyskania optymalnej stabilizacji jest izolowana aktywacja mięśni głębokich (lokalnych), czy połączenie skurczu mięśni powierzchownych (globalnych) z głębokimi. Dziś uważa się, że zarówno jedna, jak i druga grupa mięśni odgrywa istotną rolę w mechanizmie stabilizacji [1]. 

Czytaj więcej

Propozycja standaryzacji postępowania w leczeniu funkcjonalnym skolioz

Skolioza definiowana jako boczne skrzywienie kręgosłupa to jednak trójpłaszczyznowa deformacja przekraczająca 10° kąta Cobba mierzona w płaszczyźnie czołowej na zdjęciu rentgenowskim (RTG). Traktowanie skoliozy jako skrzywienia jednopłaszczyznowego w terapii zamiast wielopłaszczyznowego odchylenia osi anatomicznej do osi mechanicznej kręgosłupa wywołuje wiele błędów fizjoterapeutycznych oraz brak efektu podjętej terapii.

Czytaj więcej