Dział: Z praktyki gabinetu

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Terapia pasma biodrowo-piszczelowego

Pasmo biodrowo-piszczelowe (iliotibial – IT) położone jest na bocznej powierzchni uda. Rozciąga się od miednicy po kość piszczelową. Nie jest wyraźnie odgraniczoną strukturą i można je określić jako zgrubienie powięzi szerokiej uda, która tworzy „mankiet” obejmujący mięśnie uda. Jego początek jest miejscem przyczepu końcowego mięśnia naprężacza powięzi szerokiej oraz mięśnia pośladkowego wielkiego. Pasmo stanowi dla tych struktur swego rodzaju ścięgniste, spłaszczone przedłużenie i jest połączone z trzonem kości udowej za pośrednictwem kresy chropawej. Biegnie w kierunku dolnym aż do przyczepu końcowego na charakterystycznej wyniosłości zlokalizowanej na kłykciu bocznym kości piszczelowej, tzw. guzku Gerdiego. Ma również dodatkowy przyczep na nadkłykciu bocznym kości udowej. 

Czytaj więcej

Fizjoterapia i terapia manualna chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) jest zapalną, przewlekłą, immunologicznie zależną, układową chorobą tkanki łącznej. Początkowo dotyczy błony maziowej stawów, a później niszczy chrząstkę stawową, kość oraz tkanki okołostawowe i mięśnie. Przebieg choroby pomimo stosowanego leczenia jest przewlekły, co prowadzi do degeneracji stawów, deformacji, niepełnosprawności. Wystąpienie choroby mogą poprzedzać: stany podgorączkowe, bóle mięśni, męczliwość, brak łaknienia i spadek wagi. Początek RZS jest zwykle powolny, dotyczy jednego, rzadziej kilku stawów, często symetrycznie zajętych. Ostry początek charakteryzuje jedynie 10–15% chorych.

Czytaj więcej

Moksa - starożytny cud

Bylica pospolita, Artemisiae vulgaris lub Artemisiae argyi, rośnie niemal wszędzie na Ziemi. Spalanie jej postaci suchej, zwanej moksą, bezpośrednio na ciele lub tuż nad nim, zostało 
uznane za terapeutyczne już w czasach starożytnych. Szerokie efekty tego działania 
badano odtąd na całym świecie.

Czytaj więcej

Wybrane ćwiczenia metody Pilatesa wpływające na poprawę mobilności kompleksu lędźwiowo-miedniczego

W ostatnich latach system ćwiczeń Pilatesa stał się bardzo popularny i łatwo dostępny. Spotykany początkowo w niewielkich studiach skoncentrowanych na pracy tą metodą, wdarł się na sale fitness wielkich klubów, a także do gabinetów fizjoterapii. Swoją popularność zawdzięcza nie tylko skuteczności, z jaką wpływa na ciało człowieka, lecz także uniwersalności ćwiczeń oraz prostocie i logice zasad nim kierujących. Artykuł ma na celu przedstawić koncepcję metody oraz wybrane ćwiczenia poprawiające mobilność odcinka L-S z praktyki trenera-terapeuty.

Czytaj więcej

Syndrom pasma biodrowo-piszczelowego jako uraz przewlekły w kolarstwie

Zespół pasma biodrowo-piszczelowego (iliotibial band syndrome – ITBS), znany również jako zespół tarcia pasma biodrowo-piszczelowego, potocznie nazywany „kolanem biegacza”, jest jednym z najczęstszych urazów przeciążeniowych u biegaczy (15–24%). Znacznie mniej mówi się o występowaniu ITBS u kolarzy.

Czytaj więcej

E-marketing w działalności zakładu rehabilitacji leczniczej

Przemiany rynkowe i społeczne doprowadziły do zmiany postawy oraz wymagań pacjenta, który stał się świadomym, a także aktywnym klientem rynku usług medycznych. Usługi medyczne, w tym także w zakresie rehabilitacji leczniczej, podlegają coraz silniejszym wpływom rynku i stają się przedmiotem konkurencji. Coraz mocniej konkurują między sobą zakłady rehabilitacji leczniczej, walcząc przede wszystkim o komercyjnego pacjenta (zabiegi pełnopłatne), ale konkurencja pojawia się także przy konkursach NFZ. Dlatego też niezbędne staje się wykorzystywanie marketingu przez świadczeniodawców medycznych w zakresie rehabilitacji. 

Czytaj więcej

Joga w terapii zespołu zgięciowego lędźwiowego odcinka kręgosłupa

Jedną z korzyści leczniczego wykorzystania ćwiczeń jogi jest możliwość wnikliwego przeanalizowania własnych wzorców ruchowych i praca nad skorygowaniem ich z wykorzystaniem bogatego repertuaru ćwiczeń. Następnie celem terapii jest przekształcanie tych wzorców tak, aby poprawić jakość funkcjonowania w życiu codziennym.

Czytaj więcej

20-lecie koncepcji PNF w Polsce

PNF jest aktualnie jedną z najpopularniejszych metod oddziaływania fizjoterapeutycznego w Polsce. Na wielu uczelniach elementy tej metody są wprowadzane jako osobny przedmiot, podobnie jak terapia manualna. Wynika to w dużej mierze z możliwości wszechstronnego zastosowania, nabytych podczas specjalistycznych kursów, wiedzy i umiejętności praktycznych u pacjentów, jak również tego, że u podstaw leży teoretyczne wyjaśnienie zachodzących procesów u człowieka, opisanych szeroko przez takie osoby jak Charles Sherrington czy Jacqueline Perry. 

Czytaj więcej

Diagnostyka różnicowa przejścia szyjno-piersiowego i górnego otworu klatki piersiowej

Strefa przejściowa między odcinkiem szyjnym i piersiowym kręgosłupa, zwana krócej przejściem szyjno-piersiowym (PSP), stanowi unikatowy rejon zarówno pod względem budowy anatomicznej, jak i mnogości zadań, jakim musi sprostać. Jest to obszar kluczowy dla unerwienia i unaczynienia kończyn górnych, strefa przejścia elementów układu trzewnego z szyi do śródpiersia, a także miejsce spływu limfatycznego z całego ciała. Strefa ta, narażona na przeciążenia mechaniczne i dysfunkcje jako przejściowa między bardzo mobilnym odcinkiem szyjnym i sztywnym odcinkiem piersiowym, poddawana często emocjonalnym wzorcom napięciowym (somatyzacji emocjonalnej), modulowanym m.in. przez bliską obecność elementów układu autonomicznego, jest często lekceważonym lub nierozpoznanym źródłem dolegliwości bólowych. 

Czytaj więcej

Akupunktura w leczeniu bezsenności

W ciągu życia przeciętny człowiek przesypia 25–30 lat, czyli jedną trzecią jego trwania. Sen zapewnia regenerację, utrwalanie śladów pamięciowych i dobre samopoczucie następnego dnia. W XXI w. ludzie coraz częściej doświadczają problemów ze snem, które znacznie pogarszają ich codzienne funkcjonowanie w pracy i w domu. Mówi się nawet o epidemii bezsenności.

Czytaj więcej

Diagnostyka i leczenie dolegliwości bólowych odcinka szyjnego kręgosłupa według Cyriaxa i Kaltenborna

Dolegliwości bólowe odcinka szyjnego kręgosłupa charakteryzują się występowaniem objawów nie tylko w obrębie samego kręgosłupa, ale towarzyszą im objawy występujące w obrębie głowy, obręczy barkowej, kończyn górnych, klatki piersiowej. Objawy te mogą być mylone z różnymi schorzeniami niedotyczącymi bezpośrednio odcinka szyjnego. Objawy prowadzą do ograniczenia sprawności ruchowej, pogorszenia jakości życia i są częstą przyczyną chwilowej lub trwałej niezdolności do pracy. Odpowiednio przeprowadzone badanie pozwala na zastosowanie skutecznej terapii odcinka szyjnego kręgosłupa.

Czytaj więcej

Terapia wisceralna w leczeniu schorzeń narządu ruchu

Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci możliwości terapeutyczne manualnego leczenia różnych schorzeń ludzkiego organizmu rozwinęły się tak bardzo, że pacjent, trafiając do gabinetu fizjoterapeuty, dostaje często znacznie więcej aniżeli przywrócenie sprawności układu ruchu.

Czytaj więcej