Dział: Z praktyki gabinetu

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Reedukacja chodu dzieci ze spastycznością kończyn dolnych

Wyuczona w dzieciństwie umiejętność chodzenia w późniejszym etapie życia staje się czynnością zautomatyzowaną, wykonywaną bez udziału świadomości. Pozwala na bycie niezależnym i ma bardzo istotny wpływ na jakość życia, dlatego też w przypadku występowania zaburzeń chodu poprawa jego funkcji jest jednym z podstawowych celów procesu usprawniania.

Czytaj więcej

Leczenie przewlekłych bóli mięśniowo-szkieletowych przy użyciu różnych technik akupunkturowych

Na łamach „Praktycznej Fizjoterapii i Rehabilitacji” przedstawialiśmy mikrosystemy będące częścią medycyny chińskiej i japońskiej oraz ich podstawowe założenia. W niniejszym artykule omówimy pokrótce, jak znajomość  kilku różnych technik i podejść do leczenia wpływa na sposób pracy z pacjentem.

Czytaj więcej

Wykorzystanie odważników kulowych kettlebell w fizjoterapii

Ćwiczenia z zastosowaniem odważników kulowych są znane od dawna. Docenia się je ze względu na pozytywny wpływ 
na zwiększenie siły, wytrzymałości, równowagi, a także na poprawę postawy ciała. Z tego też względu włączono je do fizjoterapii.

Czytaj więcej

Relacje fizjoterapeuty i problemy z mediami

Rosnąca konkurencja na rynku usług medycznych, a także ograniczenia prawne ich reklamowania sprawiają, że nowoczesne zakłady rehabilitacji leczniczej coraz częściej skłaniają się do nawiązywania bliższych relacji z mediami różnego typu, wykorzystując je 
do celów promocyjnych, ale i kształtując swój pozytywny wizerunek. Zaistnienie w mediach oznacza jednak konieczność jego ochrony, 
również za pomocą instrumentów prawnych, a także monitoringu mediów, zwłaszcza lokalnych. 

To właśnie z mediów potencjalni pacjenci mogą uzyskać informację o nowym zakładzie rehabilitacji lub nowych usługach.

Czytaj więcej

Diagnostyka różnicowa odcinka lędźwiowego kręgosłupa i stawu krzyżowo-biodrowego - część 2

Dolegliwości bólowe w okolicach kręgosłupa lędźwiowego i stawu krzyżowo-biodrowego, które najczęściej stanowią powód zgłoszenia się pacjenta po pomoc, mogą być spowodowane bardzo różnymi przyczynami, poczynając od wad postawy, poprzez dysfunkcje somatyczne, trzewne, patologie strukturalne, urazy, zmiany zwyrodnieniowe i przeciążeniowe, choroby zapalne, na chorobach nowotworowych kończąc. Odpowiednio przeprowadzona diagnostyka umożliwia prawidłowe rozpoznanie, które jest niezbędne do wdrożenia skutecznego leczenia i rehabilitacji.

Czytaj więcej

Procedury fizjoterapeutyczne stosowane przy rehabilitacji chorych z obrzękiem limfatycznym

Zaburzenia przepływu chłonki spowodowane różnymi przyczynami i powstający w następstwie obrzęk limfatyczny wywołują w skórze i tkance podskórnej charakterystyczne zmiany, które prowadzą do pogrubienia i zwężenia naczyń tętniczych i żył, zaniku lub przerostu naczyń chłonnych, zastąpienia tkanki tłuszczowej tkanką łączną, zaniku gruczołów potowych, zwłóknienia skóry właściwej, tkanki podskórnej i tłuszczowej oraz powięzi, zgrubienia i nadmiernego rogowacenia naskórka. Obrzękowi limfatycznemu zwykle towarzyszą dolegliwości bólowe, a leczenie farmakologiczne i chirurgiczne nie są w jego przypadku tak skuteczne jak fizjoterapia.

Czytaj więcej

Neuralgia Mortona

Neuralgia Mortona jest neuropatią uciskową nerwów palców z towarzyszącym jej włóknieniem okołonerwowym i zazwyczaj 
dotyczy drugiego i trzeciego nerwu palcowego wspólnego. W przypadku zaawansowanych zmian zwykle jedynym wyjściem 
jest leczenie chirurgiczne i rehabilitacja pooperacyjna, której celem jest wspomaganie procesów gojenia tkanek miękkich, zapobieganie zrostom, przykurczom mięśniowym oraz przywrócenie prawidłowego zakresu ruchu w stawach operowanej stopy.

Czytaj więcej

Diagnoza palpacyjna brzucha - technika Kiiko Matsumoto - część 1

Kilka miesięcy temu na łamach czasopisma ukazał się pierwszy artykuł dotyczący techniki Kiiko Matsumoto. W niniejszym omówiono kolejne obszary refleksyjne oraz możliwość ich leczenia za pomocą akupunktury. W pierwszej części artykułu przypomniano podstawowe założenia stylu Nagano-Matsumoto, a drugą poświęcono odruchom z jamy brzusznej oraz punktom akupunkturowym.

Czytaj więcej

Mózgowe porażenie dziecięce - wyzwania i nadzieje

Zgodnie z definicją Baxtera i wsp. (2005) [1] mózgowe porażenie dziecięce (MPD) stanowi grupę zaburzeń rozwoju ruchu i postawy wpływających na ograniczenie aktywności. Są one spowodowane niepostępującym uszkodzeniem rozwijającego się mózgu płodu lub niemowlęcia. Zaburzeniom ruchu często towarzyszą zaburzenia czucia, poznawcze, porozumiewania się, postrzegania, zachowania oraz padaczka. 

Czytaj więcej

Wykonywanie zawodu fizjoterapeuty w uzdrowisku

Każdy fizjoterapeuta może wykonywać swój zawód także w uzdrowisku na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnej zawartej z zakładem lecznictwa uzdrowiskowego (będącym szczególnym rodzajem podmiotu leczniczego). Znaczącą liczebnie i bardzo ważną część personelu medycznego uzdrowisk stanowią fizjoterapeuci.

Czytaj więcej

Szkiełko i oko

Podróż do wnętrza ciała i możliwość poznania dogłębnie jego struktur rozpalała wyobraźnię badaczy od wieków. W artykule przedstawiono krótki rys historyczny rozwoju narzędzi endoskopowych, a także omówiono rolę kamery endoskopowej pracującej w skali mezo w poszerzaniu wiedzy na temat macierzy pozakomórkowej.

Czytaj więcej

Kolano skoczka - metody lecznicze z punktu widzenia fizjoterapeuty

Obserwowana na przestrzeni lat zwiększona aktywność, zwłaszcza fizyczna, przyczynia się w dużej mierze do powstania różnorodnych urazów i przeciążeń. Jednym z najbardziej narażonych na liczne kontuzje jest narząd ruchu, a w szczególności staw kolanowy.

Czytaj więcej