Dział: Z praktyki gabinetu

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Terapia ręki u dzieci

Grafomotoryka to sprawność manualna ręki związana z pisaniem i rysowaniem. Dziecko, które właściwie rozwija się ruchowo, w tym w zakresie umiejętności grafomotorycznych, powinno osiągać konkretne umiejętności w pewnych okresach życia.

Czytaj więcej

Stymulacja propriocepcji przy użyciu trampoliny

Stymulacja propriocepcji jest niezwykle ważnym działaniem stosowanym w fizjoterapii zarówno u pacjentów młodszych, jak i u starszych. Ćwiczenia propriocepcji wykonywane są zarówno w celach profilaktycznych oraz w schorzeniach neurologicznych czy też narządu ruchu. Stosowane są także w medycynie sportowej jako czynnik profilaktyczny zapobiegający urazom. Przedstawione ćwiczenia wpływają stymulująco na ośrodkowy układ nerwowy, powodując utrwalanie łuku odruchowego. Chcąc uzyskać jak najlepszy efekt należy je często powtarzać.

Czytaj więcej

Koncepcja dostrajania według Johna Martina Littlejohna

Zapatrywania Johna Martina Littlejohna na etiologię i zdolności adaptacyjne organizmu bazują na rozumieniu człowieka jako kompleksowego, dostosowanego do kontekstu złożonych zależności środowiskowych i autonomicznego podmiotu wzajemnych relacji. Konflikt pomiędzy zwolennikami tego punktu widzenia, 
tzw. reformatorami, a lezjonistami, konserwatywnymi zwolennikami Stilla, 
zostanie przedstawiony w artykule w kontekście historycznym. Spór ten rozgrywał się m.in. w czasie wprowadzania do użycia sulfonamidów oraz inspekcjonowania, opiniowania i akredytowania instytutów kształcenia osteopatycznego i medycznego w USA, co odcisnęło piętno na kierunkach ich dalszego rozwoju. 

Czytaj więcej

Wybrane ćwiczenia jogi nejang wspomagające trawienie

Tradycyjna medycyna tybetańska (TMT) jest jednym z największych systemów medycyny naturalnej znanych na całym świecie. Obecnie jest głównym sposobem ochrony zdrowia w rejonie Himalajów. Według niej wszystko składa się z pięciu elementów/żywiołów: przestrzeni, wiatru, ognia, wody i ziemi. Te pięć elementów w ciele manifestuje się jako trzy energie: lung (rlung) tłumaczony jako wiatr, tripa (mkhrispa) tłumaczony jako żółć oraz beken (badkan) tłumaczony jako flegma. Każda z nich ma odpowiednią funkcję w organizmie. Od momentu narodzin w człowieku istnieje przewaga którejś z trzech energii, pewna konstytucja ciała, która zwiększa predyspozycję do poszczególnych chorób.

Czytaj więcej

Zespolenia śródszpikowe

Złamania kości należą do najczęstszych następstw wypadków komunikacyjnych 
oraz różnego rodzaju urazów i kontuzji, w tym również kontuzji sportowych. Złamaniem określane jest przerwanie ciągłości kości obejmujące cały jej przekrój. Powstaje na skutek działania sił przekraczających wytrzymałość tkanki kostnej. Mechanizm urazów może być bezpośredni lub pośredni. Często towarzyszą im uszkodzenia tkanek otaczających czy też dodatkowe urazy wielonarządowe. Złamania wymagają długotrwałego leczenia oraz obarczone są dużymi kosztami (leczenie, absencja chorobowa).

Czytaj więcej

Profilaktyka i postępowanie przeciwobrzękowe

Mechaniczne naruszenie regionalnych węzłów chłonnych po chirurgicznym leczeniu raka piersi, skóry, macicy, jajników, prostaty, ślinianek i wielu innych nowotworów złośliwych może spowodować trudności z prawidłowym odpływem chłonki, czego objawem jest obrzęk limfatyczny (ang. lymphedema – LE).

Czytaj więcej

Techniki mięśniowo-powięziowe używane w pracy na stawie skroniowo-żuchwowym

We wcześniejszych artykułach omówione zostały zagadnienia dysfunkcji stawu 
skroniowo-żuchwowego w świetle pracy na bardzo ważnych, a często pomijanych 
bocznych i przyśrodkowych mięśniach skrzydłowatych. Mimo że praca na tych
głębokich strukturach jest nieodzowna dla zredukowania symptomów bólowych, 
nie są to jedyne struktury wpływające na ułożenie szczęki. Niniejszy artykuł wyjaśnia, 
jak ocenić i umiejętnie wpływać na inne ważne struktury, które oddziałują 
na delikatną równowagę  tych stawów – są to w szczególności mięśnie żwacze, mięśnie skroniowe i mięśnie dwubrzuścowe.

Czytaj więcej

Fizjoterapia w mukowiscydozie

Mukowiscydoza (cystis fibrosis - CF, zwłóknienie torbielowate) to najczęściej występująca, przewlekła, ogólnoustrojowa, nieuleczalna i kompleksowa choroba genetyczna u ludzi. Jej przyczyną jest mutacja genu odpowiedzialnego m.in. za syntezę błonowego kanału chlorkowego CFTR (cystis fibrosis transmembrane conductance regulator). Gen choroby umiejscowiony jest (i przenoszony dziedzicznie) w długim ramieniu chromosomu VII.

Czytaj więcej

Postępowanie przeciwobrzękowe po urazie kończyny górnej

W wyniku skręcenia, zwichnięcia czy stłuczenia bardzo często dochodzi do uszkodzeń 
w obrębie torebki stawowej. Powoduje to zwykle ocieplenie tkanek i obrzęk z krwiakiem. 
Dochodzi też ból, na który pacjent skarży się podczas ruchu. Dlatego też stara się nie ruszać kończyną, przez co niejednokrotnie zamyka odpływ limfy. Naturalną pozycją obronną przy jakimkolwiek urazie kończyny górnej jest przywiedzenie kończyny, co już utrudnia odpływ chłonki. Obrzęk w dłuższym czasie trwania to stan patologiczny, który wypełnia całą przestrzeń w tkance i utrudnia ruch.

Czytaj więcej

Aromaterapia w schorzeniach narządu ruchu i w odnowie biologicznej

Aromaterapia jest naturalną i przyjemną metodą łagodzenia lub usuwania wielu dolegliwości. Zabiegi aromaterapeutyczne polegają na wprowadzeniu do organizmu roślinnych olejków eterycznych, które muszą być wysokiej jakości i nie mogą być w żaden sposób modyfikowane. Obowiązuje stosowanie wyłącznie takich olejków, jakie stworzyła natura, gdyż tylko w tej postaci zachowują swoje właściwości terapeutyczne. Korzyści lecznicze płynące ze stosowania aromaterapii zostały docenione także przez farmakologię – olejki używane są bowiem jako składniki wielu specyfików medycznych. Ważnym atutem pachnącej terapii jest fakt, że zabiegi aromaterapeutyczne odbywają się bez udziału środków syntetycznych i bez stosowania urządzeń technicznych, elektrycznych czy promieniujących.

Czytaj więcej

Fizjoterapia dolegliwości okołołopatkowych

Ból zlokalizowany między łopatkami to bardzo częsty problem, który znany jest każdemu aktywnemu zawodowo fizjoterapeucie. Dolegliwości najczęściej mają niskie nasilenie (2–3/10 w skali VAS – visual analog scale), jednak z czasem przybierają charakter chroniczny. Umiejętność pracy z dolegliwościami okołołopatkowymi zaowocuje uznaniem pacjentów, dla których bóle te są w większości bardzo męczące.

Czytaj więcej

Stopa wydrążona

Ludzkie stopy mają ogromne znaczenie w funkcjonowaniu całego organizmu. To na nich spoczywa trud utrzymania ciężaru ciała. Współcześnie nie poświęca się odpowiedniego zainteresowania działaniom profilaktycznym służącym stopom. Odstępstwa od norm są bagatelizowane, a jeśli pojawiają się dolegliwości, zdarza się, że pacjenci liczą na samoistne ich ustąpienie. Refleksja zazwyczaj przychodzi dopiero w momencie, gdy nieprawidłowości przybierają nieodwracalny charakter.

Czytaj więcej