Dział: Z praktyki gabinetu

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Zastosowanie magnetoterapii i magnetostymulacji we wspomaganiu gojenia ran przewlekłych

Leczenie ran przewlekłych stanowi poważny problem socjalny i medyczny. Klasyczne leczenie wymaga dużych nakładów finansowych, a dostępność do opieki szpitalnej jest ograniczona. Dlatego też poszukiwane są metody, które można stosować w opiece ambulatoryjnej, są bezpieczne dla pacjenta, a koszty ich stosowania są niewielkie

Czytaj więcej

Postępowanie fizjoterapeutyczne z dzieckiem urodzonym przedwcześnie opis przypadku

W Polsce co roku 26 tys. dzieci rodzi się przed terminem. Większość z nich, dzięki dobrze zorganizowanej opiece, ma szansę nadrobić zaległości rozwojowe w stosunku do rówieśników urodzonych o czasie

Czytaj więcej

Wstęp do diagnozy palpacyjnej brzucha metoda Hara

Mimo że akupunktura w stylu Nagano-Matsumoto jest bardzo dobrym narzędziem leczniczym, wciąż nie zyskała ona dużej popularności. Może to wynikać z kompleksowości i zaawansowania całego systemu stworzonego przez mistrza Kiyoshi Nagano i rozprzestrzenionego dzięki książce Kiiko Matsumoto. Nauczenie się pełnej techniki jest czasochłonne, jednak jej niektóre elementy można włączyć do swojej codziennej praktyki, nie znając całego systemu. W artykule zostaną omówione podstawy diagnozy palpacyjnej brzucha (Hara), najczęściej obserwowane objawy i propozycje ich leczenia z użyciem akupunktury.

Czytaj więcej

Rehabilitacja skolioz we wczesnym stadium

Skolioza to schorzenie należące do grupy wad postawy ciała. Jest to wada postawy spowodowana przez trójpłaszczyznową deformację kręgosłupa, w której kąt skrzywienia przekracza 10°. To odchylenie od osi anatomicznej całego kręgosłupa lub jego odcinka w płaszczyźnie czołowej, które pociąga za sobą wtórne zmiany w układzie narządu ruchu i narządach wewnętrznych. Wada ta rozwija się dość długo i może wystąpić w każdym okresie wzrostu dziecka. W pewnych okresach ukazuje się szczególnie często. Są to tzw. okresy wzrostowe, czyli między 1. i 3., 7. i 9. oraz 12. i 15. rokiem życia. Dzieje się tak, ponieważ mięśnie nie nadążają za rozwojem kośćca i nie stanowią wystarczającej podpory dla kręgosłupa.

Czytaj więcej

Kolana koślawe u dziecka Genu Valgum, czyli kolana w kształcie litery X rodzaje, przyczyny, leczenie, postępowanie i rehabilitacja

Kolana koślawe to wada kończyn dolnych. Wada, czyli odchylenie od ogólnie przyjętych cech postawy prawidłowej, właściwej dla danego wieku, płci i typu budowy. Wygięcie nóg w kształcie litery X można zaobserwować, gdy dziecko staje na baczność, jego kolana ocierają się wówczas o siebie, a między kostkami stóp jest przerwa. Jeśli przerwa ta nie przekracza 4 cm, nie ma powodów do zmartwień, gdyż jest to koślawość fizjologiczna. W takiej sytuacji należy jednak obserwować i systematycznie sprawdzać, czy odstęp się nie powiększa i czy wada się nie pogłębia.

Czytaj więcej

Technika DO IN i stretching meridianowy

Wywodząca się ze starożytnych tradycji Dalekiego Wschodu technika DO IN to rodzaj ćwiczeń, które mogą doprowadzić do osiągnięcia równowagi oraz wewnętrznego spokoju. Medycyna wschodnia posiada wiele metod leczenia. Opierają się one na różnych założeniach, jednak każda z nich ma na względzie podstawową zasadę – zachowuje zdrowie fizyczne i duchowe


 

Czytaj więcej

Elektroniczny trener zakresu ruchu mobilizator

Nowoczesna rehabilitacja lecznicza poczyniła obecnie znaczne postępy, m.in. dzięki rozwojowi elektroniki. Tym samym umożliwiła usprawnianym ruchowo chorym dostęp do nowych urządzeń wspomagających efekt i atrakcyjność samych ćwiczeń. Każdy pacjent poddawany rehabilitacji narządu ruchu oczekuje ograniczenia odczuwania bólu, uatrakcyjnienia programu usprawniania i skrócenia czasu rehabilitacji. Urządzenie „Mobilizator zakresu ruchu” usiłuje pomóc pacjentowi w tym zakresie.

Czytaj więcej

Zastosowanie sonoterapii we wspomaganiu leczenia ran przewlekłych

Szacuje się, że w związku z sytuacją demograficzną i starzeniem się społeczeństwa problem leczenia ran przewlekłych ulegnie nasileniu. W związku z dużą liczbą chorych z ranami przewlekłymi hospitalizacja wymaga coraz większych nakładów finansowych. Stąd potrzeba organizacji kompleksowej opieki ambulatoryjnej mającej na celu zwiększenie dostępności do placówek leczniczych i obniżenia kosztów terapii.

Czytaj więcej

Diagnostyka różnicowa odcinka szyjnego kręgosłupa

Ewolucyjnie odcinek szyjny kręgosłupa człowieka osiągnął bardzo duże zakresy ruchu potrzebne do obserwacji szerokiego pola widzenia. Jednak ceną za pionizację i znakomite walory ruchowe jest podwyższone ryzyko przeciążenia krążków międzykręgowych i stawów międzykręgowych prowadzące w dłuższej perspektywie do zmian zwyrodnieniowych z wytworzeniem zawężeń zachyłków korzeniowych i kanału kręgowego.

Czytaj więcej

Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty

Fizjoterapeuci to zawód medyczny mający od niedawna własną ustawę i podlegający podobnym regulacjom prawnym jak inne tradycyjne zawody medyczne, np. zawód lekarza czy pielęgniarki. Podstawy prawne wykonywania zawodu fizjoterapeuty określa obecnie ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, która obowiązuje od 31 maja 2016 r. W tej ustawie przyjęto zasadę dotyczącą także zawodów lekarza i pielęgniarki, że samo nabycie wykształcenia kierunkowego (ukończenie szkoły, studiów) nie uprawnia do wykonywania zawodu, niezbędne jest bowiem jeszcze uzyskanie tzw. prawa wykonywania zawodu. Celem artykułu jest przybliżenie nowych regulacji prawnych dotyczących nabycia, zawieszenia oraz utraty prawa wykonywania zawodu przez fizjoterapeutę.

Czytaj więcej

Terapeutyczne wykorzystanie ćwiczeń jogi na przykładzie zespołu wyprostnego lędźwiowego odcinka kręgosłupa

Lecznicze wykorzystanie jogi wzbudza w ostatnim czasie coraz większe zainteresowanie zarówno wśród pacjentów poszukujących holistycznych rozwiązań swoich problemów, jak i wśród terapeutów doceniających gruntownie przemyślane formy ćwiczeń, które obejmują równocześnie kilka aspektów pracy fizjoterapeutycznej. Artykuł przedstawia propozycję wykorzystania ćwiczeń jogi w pracy z zespołem wyprostnym lędźwiowego odcinka kręgosłupa, zwracając jednocześnie uwagę na konieczność diagnostyki dysbalansu i doboru konkretnych technik w aplikacjach leczniczych.

Czytaj więcej

Toczeń rumieniowaty układowy i reumatoidalne zapalenie stawów diagnostyka i fizjoterapia

Wielokierunkowe leczenie w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów i tocznia rumieniowatego układowego jest niezwykle istotne. Fizjoterapia chorych powinna obejmować ćwiczenia ruchowe i fizykoterapię oraz terapię specjalnymi metodami. Efektem włączenia kilku technik terapeutycznych do procesu leczenia będzie zmniejszenie odczucia bólu, wzrost aktywności i sprawności pacjenta, a więc poprawa jakości życia.

Czytaj więcej