Dział: Z praktyki gabinetu

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Paraplegia – terapia eklektyczna. Opis przypadku

Uszkodzenie rdzenia kręgowego często współwystępuje z poważnymi dysfunkcjami. Oprócz paraplegii mogą należeć do nich zaburzenia sercowo-naczyniowe, układu oddechowego, układu pokarmowego, mikcji i defekacji, funkcji seksualnych oraz termoregulacji.

Czytaj więcej

Kinesiotaping kobiet w ciąży

W organizmie kobiety w czasie ciąży zachodzi wiele zmian – zarówno czynnościowych, jak i strukturalnych. Wraz z rozwojem ciąży pojawiają się liczne dolegliwości, które często utrudniają codzienną aktywność. Początkowo występujące nudności, bóle głowy i ogólne osłabienie ustępują miejsca nie mniej dokuczliwym objawom, takim jak: bóle kręgosłupa, bóle stawów krzyżowo-biodrowych, kolanowych i biodrowych, a także rozstępom skórnym oraz obrzękom kończyn. Alternatywną dla farmakologii, a zarazem bezpieczną metodą leczenia dolegliwości bólowych jest kinesiotaping.

Czytaj więcej

Hallux valgus - postępowanie terapeutyczne

Fizjologiczna funkcja stopy – zarówno podporowa, jak i nośna – wymaga wydolnego układu kostnego, więzadłowego i mięśniowego pod względem statycznym i dynamicznym. Zniekształcenie w układzie kostno-stawowym, osłabienia lub zaburzenia równowagi w układzie mięśniowym powodują zmiany w biomechanice stopy.

Czytaj więcej

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA FIZJOTERAPEUTÓW ZA WYRZĄDZONĄ KRZYWDĘ LUB USZCZERBEK NA ZDROWIU. CZĘŚĆ III

Aby przybliżyć zasady odpowiedzialności karnej, należy wyjaśnić, że dane zachowanie można uznać za przestępstwo jedynie wówczas, gdy spełnia ono wszystkie przesłanki określone w ustawie, zwane znamionami. Są to cechy nadające danemu zachowaniu charakter występku, a brak którejkolwiek z nich powoduje, że zachowanie podlegające ocenie nie jest karalne

Czytaj więcej

Czynniki utrudniające proces rehabilitacji osób po urazach czaszkowo-mózgowych

Wraz z narastającą mechanizacją życia gwałtownie wzrasta liczba przypadków urazów czaszkowo-mózgowych, głównie osób młodych, do 30. roku życia [1]. Jest to ponad 300 osób rocznie na 100 tys. przypadków

Czytaj więcej

Masaż Shantali – magia dotyku

Powyższy artykuł nie jest instruktażem masażu, a jedynie próbą przybliżenia informacji o masażu Shantali. Ze względu na swą formę (zapis) nie może ukazać idei tego masażu – idei kontaktu, dotyku, którego nie można nauczyć się z książki.

Czytaj więcej

Fizjoterapia po udarze mózgu

Udar jest trzecią pod względem częstości występowania przyczyną zgonów – po chorobach układu krążenia i nowotworach.

Czytaj więcej