Dołącz do nas

Praktyczna fizjoterapia

Kontakt

Wydawnictwo

FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o.
ul. Polska 13, 60-595 Poznań

 

 

Redakcja:
Forum Media Polska Sp. z o.o. , ul. Polska 13, 60-595 Poznań
www.praktycznafizjoterapia.pl
redakcja@praktycznafizjoterapia.pl

 

 

Redaktor Prowadzący
Jarosław Ciechomski

Redaktor Naczelny
Marcin Kondziela
marcin.kondziela@forum-media.pl 

dominika.stefanowska@forum-media.pl

 

FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o.
KRS: Nr 0000037307
Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS
NIP: 781-15-51-223 REGON: 631046924

Konto:
Bank PeKaO S.A. 51 1240 6609 1111 0000 4932 7322

Dyrektor: Magdalena Balanicka
Rok założenia: 1997
Wysokość kapitału zakładowego: 300 000 PLN