Kontakt

Redakcja:
Forum Media Polska Sp. z o.o.,
ul. Polska 13, 60-595 Poznań
www.praktycznafizjoterapia.pl
redakcja@praktycznafizjoterapia.pl

Redaktor Prowadzący:
dr n. med. Marek Wiecheć

Redaktor Naczelny:
Marta Golon
marta.golon@forum-media.pl

Sekretarz Redakcji:
Estera Cabaj
tel. 537-470-499
estera.cabaj@forum-media.pl

 

Reklama:
Ewa Mokrzycka
tel. 603 540 115
ewa.mokrzycka@forum-media.pl

Biuro Obsługi Klienta:
Wiadomości prosimy kierować na adres e-mail: bok@forum-media.pl
lub przez formularz kontaktowy: https://e-forum.pl/kontakt

Kontakt dla Mediów
biuroprasowe@forum-media.pl

 

FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o.

KRS: Nr 0000037307
Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS
NIP: 781-15-51-223
REGON: 631046924

Konto:
Bank PeKaO S.A. 51 1240 6609 1111 0000 4932 7322

Dyrektor: Magdalena Balanicka
Rok założenia: 1997
Wysokość kapitału zakładowego: 300 000 PLN