Autor: Rob Brandon

.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Zastosowanie Taśm Kinesio® u pacjentów ze zdiagnozowanym bólem stawu rzepkowo‑udowego (PFP – ang. patellofemoral pain)

Ból stawu rzepkowo-udowego (PFP) jest często występującym zjawiskiem klinicznym w wielu grupach pacjentów [1, 2, 3]. Wytyczne odnośnie do leczenia, jak i ich uzasadnienie pozostają niejasne i budzą kontrowersje [4]. Prezentacja analizy przypadków ma na celu pokazanie zastosowania metody Kinesio Tapingu® u pacjentów ze zdiagnozowanym PFP

Czytaj więcej