Zmiany w reklamie wyrobów medycznych w kontekście fizjoterapeutów

Aktualności

Reklama odgrywa kluczową rolę w sektorze wyrobów medycznych, będąc nieodłącznym elementem prowadzenia działalności gospodarczej. Zmiany, które w ostatnim czasie zaszły w otoczeniu prawno-regulacyjnym wyrobów medycznych, swoim zakresem obejmują bardzo szeroką kategorię podmiotów, w tym m.in. reklamę działalności zawodowej lub gospodarczej, która wykorzystuje wyrób medyczny do świadczenia usług. To oznacza, że regulacje te mają bezpośredni wpływ m.in. na fizjoterapeutów i rehabilitantów. Dlatego nie można przejść obok nich obojętnie.

W niniejszym artykule poddano analizie zmiany prawne, które zaszły w wyniku uchwalenia nowej krajowej ustawy o wyrobach medycznych (weszła w życie z dniem 26 maja 2022 r.) oraz rozporządzenia w sprawie reklamy wyrobów medycznych (weszło w życie z dniem 13 maja 2023 r.). Nowe regulacje są wynikiem europejskich rozporządzeń 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009, uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG, 93/42/EWG (MDR) i 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz uchylenia dyrektywy 98/79/WE i decyzji Komisji 2010/227/UE (IVDR).
Artykuł obejmuje przegląd krajowych i unijnych przepisów, które stanowią podstawę wprowadzanych zmian, mających zapewnić większą przejrzystość, wiarygodność i ochronę konsumentów. Świadomość tych zmian i dostosowanie się do nich są kluczowe dla profesjonalistów pracujących w obszarze fizjoterapii i rehabilitacji. Tylko prawidłowe wdrożenie przepisów o reklamie wyrobów medycznych pozwoli na utrzymanie wysokiej wiarygodności i odpowiedniego standardu świadczonych usług oraz pozwoli na uniknięcie surowych kar.

REKLAMA

Znaczenie zmian prawnych w reklamie wyrobów medycznych

W dzisiejszym, szybko zmieniającym się krajobrazie branży medycznej trudno nadążyć za zmianami prawnymi. Niedawne zmiany, które zaszły w reklamie wyrobów medycznych, znacząco wpłynęły na sposób prowadzenia reklamy działalności, w której wyroby medyczne są wykorzystywane. 
Zapewnienie zgodności działalności fizjoterapeuty i rehabilitanta z przepisami dotyczącymi reklamy wyrobów medycznych jest niezbędne z kilku powodów. Po pierwsze, pacjenci muszą otrzymać dokładne i wiarygodne informacje o wyrobach medycznych, by podjąć świadome decyzje dotyczące ich zdrowia. Po drugie, zgodność z przepisami dotyczącymi reklamy pomaga utrzymać równe szanse i zagwarantować, że wszystkie firmy przestrzegają tych samych standardów, co zapobiega nieuczciwej konkurencji. Wreszcie przestrzeganie przepisów dotyczących reklamy pozwala uniknąć poważnych konsekwencji prawnych oraz utraty reputacji firmy....

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z KSIĘGARNI FIZMEDIO