Zasady realizacji świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza

Mój gabinet

Świadczenia rehabilitacji leczniczej obejmują bardzo szeroki zakres usług udzielanych w ramach czynności związanych z usprawnianiem pacjentów. Przedstawiamy kompendium wiedzy o umowie w rodzaju rehabilitacja lecznicza, oparte na wybranych aspektach realizacji świadczeń rehabilitacyjnych.

W przypadku rehabilitacji leczniczej obowiązuje Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 września 2010 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza. Zarządzeniem tym wprowadzono system Jednorodnych Grup Pacjentów do rozliczania hospitalizacji w ramach rehabilitacji neurologicznej oraz kardiologicznej. W związku z długim okresem jego obowiązywania zarządzenie to było kilkukrotnie zmieniane:

REKLAMA

 • Zarządzeniem Nr 6/2011/DSOZ z dnia 11 lutego 2011 r.,
 • Zarządzeniem Nr 30/2011/DSOZ z dnia 29 czerwca 2011 r.,
 • Zarządzeniem Nr 40/2011/DSOZ z dnia 25 sierpnia 2011 r. ,
 • Zarządzeniem Nr 52/2011/DSOZ z dnia 30 września 2011 r.

W przypadku rehabilitacji leczniczej nadal obowiązuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. z 2009 r. Nr 140, poz. 1145), które było nowelizowane:

 • 8 grudnia 2009 r. (Dz. U. 2009 r. Nr 211, poz. 1644),
 • 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 115, poz. 774),
 • 6 października 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 192, poz. 1286).

Świadczeniobiorcom zagwarantowano realizację świadczeń rehabilitacyjnych w warunkach ambulatoryjnych, domowych, opieki dziennej i stacjonarnych.
Umowy o udzielanie świadczeń w zakresie fizjoterapia ambulatoryjna i fizjoterapia domowa zawierane są ze świadczeniodawcą alternatywnie. Wobec czego placówka medyczna, która złożyła oferty w obu zakresach i otrzymała możliwość ich realizacji, musi dokonać wyboru jednego z zakresów. Jest to związane również z faktem, iż świadczeniodawca realizujący umowę w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej i tak jest zobowiązany do realizacji świadczeń w warunkach domowych – na kwotę nie mniejszą niż 3% kwoty miesięcznego kontraktu.

1.REHABILITACJA AMBULATORYJNA

W przypadku świadczeń realizowanych w warunkach ambulatoryjnych Minister Zdrowia bardzo szczegółowo określił, co powinny obejmować niektóre ze świadczeń. Warto mieć świadomość zawartych w rozporządzeniu definicji, gdyż brak w dokumentacji medycznej wpisu o wykonaniu jednego z określonych przez Ministra Zdrowia elementów może być argumentem kontrolerów NFZ, którzy zakwestionują wykonanie świadczenia.
I tak porada lekarska rehabilitacyjna udzielana dorosłym i dzieciom obejmuje: ogólną ocenę stanu zdrowia (badanie lekarskie), skierowanie na konsultację i badania dodatkowe, określenie zakresu ruchu w stawach, test czynnościowy, ocenę aktywności ruchowej, ocenę czucia powierzchownego i głębokiego, ocenę odruchów ścięgnisto-okostnowych, pomiar długości kończyn i obwodów, ocenę chodu i lokomocji, ocenę samoobsługi i samodzielności, ocenę deformacji i zniekształceń, punkcje lecznicze i iniekcje dostawowe, wydanie zlecenia na wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi oraz inne zlecenia i wnioski, zaplanowanie postępowania rehabilitacyjnego (ustalenie programu usprawnienia leczniczego), skierowanie na fizjoterapię i leczenie uzdrowiskowe, końcową ocenę procesu usprawniania.
Natomiast wizyta fizjoterapeutyczna to zaplanowane postępowanie fizjoterapeutyczne, stanowiące integralną część fizjo‑
terapii, które zrealizuje cel skierowania na rehabilitację i jest zgodne z tym skierowaniem. Ponadto to także ocena i opis stanu funkcjonalnego pacjenta przed rozpoczęciem rehabilitacji lub fizjoterapii, badanie czynnościowe narządu ruchu lub inne badanie konieczne do ustalenia planu rehabilitacji oraz...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
 • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
 • ...i wiele więcej!

Przypisy

  POZNAJ PUBLIKACJE Z KSIĘGARNI FIZMEDIO