Autor: Kamil Klupiński

dr n. med.; kierownik rehabilitacji w klinice Medical Magnus w Łodzi, fizjoterapeuta sportowy, specjalista rehabilitacji po podaniu komórek macierzystych CD34+

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Endoprotezoplastyka stawu kolanowego — kompleksowa fizjoterapia szpitalna

Zwiększona aktywność fizyczna zarówno amatorska, jak i zawodowa może powodować wiele urazów, które w perspektywie czasu przyczyniają się do powstania rozmaitych chorób. Przeważnie choroba zwyrodnieniowa stawów przyczynia się do zmniejszenia ruchomości stawowej skutkującej różnorodnymi niedogodnościami. Schorzenie to stanowi również poważny problem nie tylko medyczny, ale również ekonomiczny. Zważywszy na fakt, iż jesteśmy społeczeństwem starzejącym się, z pewnością problem z roku na rok będzie się pogłębiał.

Czytaj więcej

Usprawnianie chorych z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych

Kompleksowa aktywność fizyczna zarówno amatorska, jak i zawodowa jest dominującą częścią naszego życia. Odpowiednio wykonywana zapewnia prawidłowy oraz harmonijny rozwój całego organizmu. Ruch pod różnymi postaciami wpływa pozytywnie na wiele narządów i układów. Pod wpływem różnorodnych ćwiczeń stawy, zwłaszcza narządu ruchu, pozostają we właściwej kondycji. Staw kolanowy jest narażony na liczne urazy oraz choroby. Zwłaszcza choroba zwyrodnieniowa upośledza jego odpowiednie funkcjonowanie. W perspektywie czasu doprowadza w dużej mierze do uszkodzenia określonych struktur, np. chrząstki stawowej.

Czytaj więcej

Ból między łopatkami — kompleksowe postępowanie fizjoterapeutyczne

Aktywność ruchowa odgrywa w życiu człowieka kluczową rolę. Kontrolowany ruch pod każdą postacią pozytywnie wpływa na wiele narządów i układów. Kończyny górne i obręcz barkowa podczas ćwiczeń są bardzo narażone na różnego rodzaju przeciążenia i dolegliwości bólowe. Łopatki ze względu na swoje umiejscowienie często są narażone na różnorodne dysfunkcje. Zaburzona praca łopatek może wpływać niewłaściwie na prawidłowe funkcjonowanie np. kończyn górnych w życiu codziennym, co może skutkować w perspektywie czasu zaburzeniem prawidłowego stereotypu ruchowego. Taki stan rzeczy może powodować rozmaite dolegliwości bólowe, np. kręgosłupa lub stawów barkowych.

Czytaj więcej

Fizjoterapia w osłabieniu mięśni przedramienia na skutek zmniejszonej aktywności

Mięśnie odgrywają bardzo ważną rolę podczas każdej aktywności ruchowej. Niewłaściwa oraz niekontrolowana ich praca może w perspektywie czasu zaburzyć odpowiedni stereotyp ruchowy. Może to doprowadzić do wielu nieodpowiednich zachowań ruchowych. Zwłaszcza mięśnie przedramienia są odpowiedzialne za wiele kluczowych ruchów w życiu codziennym, bez których człowiek nie jest w stanie normalnie funkcjonować.

Czytaj więcej

Postępowanie fizjoterapeutyczne po złamaniu trzonu kości udowej

Podczas aktywności fizycznej często dochodzi do różnego rodzaju urazów. Zwłaszcza kończyny dolne ze względu na swoją budowę są podatne na liczne kontuzje. Do najczęstszych zalicza się np. złamania kostne. Urazy narządu ruchu stanowią bardzo liczną grupę dysfunkcji zaburzających w dużym stopniu prawidłowe funkcjonowanie człowieka w codziennym życiu. Szczególnie u osób aktywnych ruchowo, np. zawodowych sportowców, często dochodzi do różnorodnych złamań struktury kostnej. Omawiany uraz jest zazwyczaj wynikiem urazu bezpośredniego, np. w wypadku komunikacyjnym. Jednym z najpoważniejszych, a zarazem trudnym do leczenia jest złamanie kości udowej.

Czytaj więcej

Protokół fizjoterapeutyczny w chorobie zwyrodnieniowej stawu łokciowego

Ruch pod każdą postacią odgrywa bardzo ważną rolę w życiu każdego człowieka. Odpowiednio dawkowany może zapewnić sprawność na długie lata. Natomiast niewłaściwie wykonywane rozmaite ćwiczenia fizyczne w dużym stopniu przyczyniają się do powstania licznych urazów, co w perspektywie czasu skutkuje rozwojem wielu chorób, np. choroby zwyrodnieniowej.

Czytaj więcej

Rehabilitacja w przypadku naderwania ścięgna Achillesa

Ścięgno Achillesa jest bardzo ważną strukturą, zapewniającą odpowiednie funkcjonowanie zwłaszcza narządu ruchu. Jego uszkodzenie na skutek różnorodnych urazów może doprowadzić do zaburzenia wielu wzorców ruchowych. W przypadku naderwania ścięgna Achillesa ważną rolę odgrywa specjalistyczna fi zjoterapia, która przede wszystkim łagodzi objawy urazu, a w późniejszym etapie przywraca prawidłowe funkcjonowanie omawianej struktury oraz otaczających ją mięśni i stawów. Właściwe usprawnianie gwarantuje szybki powrót pacjenta do pełnej sprawności.

Czytaj więcej

Kompleksowa fizjoterapia po operacyjnym leczeniu zerwania obu głów prostych mięśni czworogłowych

Systematyczna, a przede wszystkim przemyślana aktywność ruchowa odgrywa bardzo ważną rolę. Przyczynia się ona do zachowania dobrej kondycji oraz zapobiega powstawaniu wielu chorób. Właściwie dawkowany ruch wpływa na prawidłową oraz harmonijną pracę wielu układów i narządów. Natomiast niewłaściwie i nieodpowiedzialnie wykonywane szeroko pojęte ćwiczenia fizyczne mogą w perspektywie czasu doprowadzić do wielu patologii. Szczególnie narząd ruchu pod wpływem rozmaitych aktywności jest bardzo narażony na różnego rodzaju urazy. Dlatego w tym względzie wskazana jest zrównoważona aktywność fizyczna dostosowana odpowiednio m.in. do wieku, wydolności organizmu i chorób współistniejących.

Czytaj więcej

Kompleksowa rehabilitacja po zabiegu endoprotezoplastyki stawu biodrowego

Człowiek w swoim życiu potrzebuje odpowiednio zbilansowanej aktywności fizycznej. Jest ona nierozerwalnie powiązana z prawidłowym funkcjonowaniem poszczególnych stawów. Staw biodrowy bierze udział w bardzo dużej liczbie ruchów, które są odpowiedzialne za prawidłowe wykonywanie wielu czynności dnia codziennego. Opisywany staw posiada złożoną budowę anatomiczną i ze względu na ten fakt jest narażony na wiele urazów lub chorób.

Czytaj więcej

Postępowanie fizjoterapeutyczne przy niestabilności kręgosłupa lędźwiowego

Problemy z kręgosłupem dotyczą w dzisiejszej wysoko rozwiniętej cywilizacji coraz większej grupy ludzi. Z różnego rodzaju bólami stykają się zarówno osoby starsze, jak i młodzież. Ból i związane z nim różnorodne problemy w znacznym stopniu utrudniają codzienne życie. Wiele dysfunkcji omawianej poniżej struktury jest spowodowane nieprawidłowymi nawykami ruchowymi. Często bardzo ciężka praca w trudnych warunkach lub brak ruchu w perspektywie czasu znacznie przyczyniają się do powstania różnorodnych patologii chorobowych w kręgosłupie i jego najbliższej okolicy. Jedną z nich, dosyć często występującą u osób w bardzo różnym wieku, jest niestabilność zwłaszcza kręgosłupa lędźwiowego.

Czytaj więcej

Rehabilitacja w przypadku wystąpienia osteofitów dłoni i palców

Każdego dnia nasze dłonie wykonują dla nas olbrzymią pracę, bez której bardzo ciężko byłoby nam funkcjonować. Dlatego tak ważne jest, aby nie lekceważyć objawów osteofitów. Odpowiednio dobrana fizjoterapia, wsparta farmakologią, przyniesie potrzebną ulgę pacjentowi oraz pomoże w szybszym powrocie do pełnej sprawności ruchowej.

Czytaj więcej

Postępowanie fizjoterapeutyczne w uszkodzeniu nerwu promieniowego

Różnego rodzaju choroby występują zarówno u dzieci, jak i osób dorosłych. W wielu przypadkach zaburzają w dużym stopniu prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Szczególnie schorzenia neurologiczne są często przyczyną wielu patologii zdrowotnych. Wcześnie zdiagnozowane i odpowiednio leczone przebiegają w sposób kontrolowany. A jak wiadomo, jest to podstawą właściwego funkcjonowania człowieka w codziennym życiu.

Czytaj więcej