Autor: Anna Matlęga

Fizjoterapeuta. Absolwentka i doktorantka AWF w Warszawie. Prowadzi fizjoterapię niemowląt i małych dzieci w Ośrodku Wczesnej Interwencji w Warszawie; ćwiczenia i wykłady z rozwoju psychoruchowego oraz pielęgnacji noworodków i niemowląt dla studentów i rodziców w szkole rodzenia. Ukończone kursy: NDT Bobath Baby NDT Bobath Diagnostyka metodą Prechtla Trójpłaszczyznowa manualna terapia stóp dzieci według Zukunft-Huber Integracja Sensoryczna I i II stopnia PNF Diagnostyka, leczenie bólu i dysfunkcji układu powięziowego Kinesiology Taping w pediatrii, Kurs masażu

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Fizjoterapia niemowląt i dzieci z zespołem CRI DU CHAT

Jedną z najczęściej występujących chorób genetycznych u człowieka spowodowanych delecją chromosomów jest zespół Cri du Chat (Cri du Chat syndrom – CdCS). Przyczyną występowania choroby jest aberracja chromosomowa. U 90% pacjentów stwierdza się całkowity lub częściowy ubytek końca albo wewnętrznej części krótkiego ramienia 5. chromosomu, a w 10% przypadków następuje jego przemieszczenie. 5p- to chromosom z grupy B (Bp-). U niektórych pacjentów (10–20%) występuje translokacja chromosomowa albo mozaicyzm. Możliwa jest także inwersja chromosomowa albo chromosom pierścieniowy.

Czytaj więcej