Dołącz do czytelników
Brak wyników

Autor: Anna Opuchlik

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie - kierunek Rehabilitacja Ruchowa. W 2003 r. uzyskała II stopień specjalizacji w dziedzinie rehabilitacji ruchowej, a w 2007 r. stopień doktora nauk medycznych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Od 1994 roku zatrudniona w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach na stanowisku kierownika Zakładu Rehabilitacji. Ukończyła liczne kursy doskonalące i specjalistyczne z zakresu fizjoterapii, m.in.: Kompleksowa Fizyczna Terapia Udrażniająca, Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenziego, Techniki miękkie w dysfunkcji narządu ruchu wg Lewita, kurs koncepcji PNF, Kinesiotaping i inne. Aktywnie uczestniczy w kształceniu przyszłych fizjoterapeutów, prowadząc działalność dydaktyczną we Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach, a także w realizacji programu specjalizacji, pełniąc funkcję kierownika ośrodka akredytowanego. Otrzymała również akredytację PTF na prowadzenie kursu doskonalącego dla fizjoterapeutów z zakresu manualnego drenażu limfatycznego z elementami kompresjoterapii.

Kategorie
Działy
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz