Autor: Beata Olchowik

dr n. med. Beata Olchowik
Klinika Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej UDSK w Białymstoku
NZOZ Ośrodek Wieloprofilowego Usprawniania Dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Jasny cel” w Białymstoku
 

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Mózgowe porażenie dziecięce - wyzwania i nadzieje

Zgodnie z definicją Baxtera i wsp. (2005) [1] mózgowe porażenie dziecięce (MPD) stanowi grupę zaburzeń rozwoju ruchu i postawy wpływających na ograniczenie aktywności. Są one spowodowane niepostępującym uszkodzeniem rozwijającego się mózgu płodu lub niemowlęcia. Zaburzeniom ruchu często towarzyszą zaburzenia czucia, poznawcze, porozumiewania się, postrzegania, zachowania oraz padaczka. 

Czytaj więcej