Autor: Jacek Soboń

Jacek Soboń

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Rehabilitacja chorych po wszczepieniu urządzeń do stymulacji serca – zalecenia ogólne

Wszczepienie urządzenia do stymulacji serca zmienia jakość życia chorych. Ważną i nieodzowną składową procesu leczenia jest sfera somatyczna, zgodnie z zasadą „Wszystko, co ma wpływ na pacjenta, wymaga uwzględnienia”. Wstępnie przeprowadzone badania w Poradni Stymulatorów Serca Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu pokazują, że jakość życia pacjentów po wszczepieniu stymulatora serca znacznie się poprawia i jej poziom w ocenie pacjentów jest zadowalający. Jednocześnie ocena jakości życia jest niższa w porównaniu z osobami zdrowymi. W procesie leczenia i rehabilitacji chorych ze stymulatorami serca do oceny tej użyto kwestionariusz WHOQOL-BREF (The World Health Organization Quality of Life).

Czytaj więcej