Rehabilitacja chorych po wszczepieniu urządzeń do stymulacji serca – zalecenia ogólne

Z praktyki gabinetu

Wszczepienie urządzenia do stymulacji serca zmienia jakość życia chorych. Ważną i nieodzowną składową procesu leczenia jest sfera somatyczna, zgodnie z zasadą „Wszystko, co ma wpływ na pacjenta, wymaga uwzględnienia”. Wstępnie przeprowadzone badania w Poradni Stymulatorów Serca Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu pokazują, że jakość życia pacjentów po wszczepieniu stymulatora serca znacznie się poprawia i jej poziom w ocenie pacjentów jest zadowalający. Jednocześnie ocena jakości życia jest niższa w porównaniu z osobami zdrowymi. W procesie leczenia i rehabilitacji chorych ze stymulatorami serca do oceny tej użyto kwestionariusz WHOQOL-BREF (The World Health Organization Quality of Life).


Stymulatory z punktu widzenia lekarza 

Cardiac pacing
Układ stymulujący jest złożony z generatora impulsów oraz z jednej lub więcej elektrod. Elektrody umiejscowione są w jamach serca (prawy przedsionek, prawa komora) lub układzie żylnym serca (żyły uchodzące do zatoki wieńcowej). Impuls elektryczny dostarczany przez stymulator rozprzestrzenia się za pomocą elektrod i powoduje skurcz przedsionków i komór, dzięki czemu serce może pracować z odpowiednią częstotliwością. Stymulatory implantuje się pacjentom z objawową bradykardią, tzn. z omdleniami, zawrotami głowy, mroczkami przed oczami w przebiegu zaburzeń rytmu i przewodzenia lub pacjentom z niewydolnością serca i blokiem lewej odnogi pęczka Hisa (tzw. stymulacja resynchronizująca). Najczęstsze schorzenia, które wymagają stymulacji serca, to choroba węzła zatokowego, napadowe lub utrwalone bloki przedsionkowo-komorowe. Wskazania do tego typu zabiegów są ustalone i zebrane w wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (European Society of Cardiology – ESC) dotyczących stymulacji serca. Ostatnia wersja tego dokumentu została opublikowana w sierpniu 2013 r. Zaktualizowano w nim sposoby postępowania w zakresie tej metody leczenia schorzeń serca. Pierwszy zabieg implantacji rozrusznika wykonano w Szwecji w 1958 r., w Polsce – w 1963 r. W 2012 r. w Polsce wszczepiono ok. 30 000 stymulatorów serca.

REKLAMA

Obecnie na rynku dostępnych jest kilka typów rozruszników serca. Stymulatory oznakowane są międzynarodowym kodem literowym – pierwsza litera kodu oznacza miejsce stymulacji, druga miejsce odczytywania potencjałów, trzecia sposób odpowiedzi stymulatora (hamowanie, wyzwalanie), czwarta możliwość adaptacji częstotliwości stymulacji do wysiłku. Stymulator o trybie pracy DDDR oznacza, że miejscem stymulacji jest prawy przedsionek i prawa komora, miejscem c...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z KSIĘGARNI FIZMEDIO