Autor: Jolanta Stępowska

Dr n. o k.f.; Doświadczona fizjoterapeutka pracująca w Centrum Zdrowia Dziecka, na wydziale rehabilitacji AWF oraz na Uniwersytecie SWPS w Warszawie

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Wpływ asymetrii w pierwszym roku życia, a skolioza wczesnodziecięca

Bardzo wiele publikacji i artykułów mówi o skoliozie idiopatycznej (tzw. niewiadomego pochodzenia). Celem naszej pracy jest pokazanie poprzez badania, że skolioza bierze już swój początek w tym najmłodszym okresie. Tam, gdzie symetria jest początkiem życia płodowego, a niewyprowadzona asymetria mocno wpływa na dalszy rozwój dziecka, które ostatecznym efektem może być skolioza wczesnodziecięca.

Dziecko będąc aktywne w kolejnych coraz to wyższych pozycjach, stopniowo doskonali napięcie posturalne oraz odruchy nastawcze, równoważne oraz obronnego podporu. Wraz z rozwojem transferuje środek ciężaru ciała i stymulując układ przedsionkowy. Dzięki tym wszystkim elementom może przyjmować coraz to wyższe pozycje i w nich dalej doskonalić te same elementy wzorców posturalno-motorycznych, aż w końcu skorzysta z nich w pozycji stojącej i podczas chodzenia. Jeśli dziecko nie uzyska odpowiedniego napięcia w pozycjach niższych-nie ma możliwości przejścia do pozycji wyższych bez uruchomienia mechanizmu kompensacyjnego (4).

Czytaj więcej