Epidemia koronawirusa, jesień 2020 – co należy wiedzieć?

Aspekty prawne w pracy fizjoterapeuty

Od marca 2020 r. w Polsce, podobnie jak na świecie, poważny problem epidemiologiczny oraz społeczny stanowi epidemia zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, powodującym chorobę zakaźną nazwaną COVID-19 (od ang. coronavirus disease 2019). Epidemia wpływa m.in. na ograniczenia udzielania świadczeń zdrowotnych, a także na zmianę ich zasad. Celem artykułu jest przybliżenie podstawowych pojęć i aktualnych zasad związanych z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce (według stanu prawnego na dzień 30 października 2020 r.), a w szczególności mających znaczenie praktyczne dla fizjoterapeutów w ich życiu zawodowym i prywatnym. W czasie epidemii zmiany regulacji prawnych są bardzo dynamiczne i należy je na bieżąco monitorować.

Wzwiązku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 od 20 marca 2020 r. na terytorium RP na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wprowadzono obowiązujący do odwołania stan epidemii. Stan epidemii był poprzedzony obowiązującym przez tydzień stanem zagrożenia epidemicznego. 
Stan epidemii oznacza sytuację prawną wprowadzoną na danym obszarze w związku z wystąpieniem epidemii w celu podjęcia określonych w ustawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych dla zminimalizowania skutków epidemii. W świetle prawa epidemia oznacza wystąpienie na danym obszarze zakażeń lub zachorowań na chorobę zakaźną w liczbie wyraźnie większej niż we wcześniejszym okresie albo wystąpienie zakażeń lub chorób zakaźnych dotychczas niewystępujących. Wprowadzenie stanu epidemii skutkuje różnymi ograniczeniami dla życia społecznego, a także istotnie wpływa na działalność leczniczą.
Jesienny duży wzrost zachorowań na COVID-19 wymusił modyfikację rządowej strategii walki z SARS-CoV-2. W rezultacie zmieniono prawo. W każdym województwie powstał szpital koordynacyjny, który kieruje opieką nad pacjentami z koronawirusem, przyznano większą swobodę lekarzom POZ w zakresie kierowania pacjentów na badania w kierunku COVID-19, a także otrzymali oni uprawnienie do samodzielnego kierowania pacjentów do izolacji domowej lub izolatorium. Zmodyfikowano też zasady kwarantanny i izolacji. Ponadto od 24 października 2020 r. cała Polska znalazła się w obszarze czerwonym.

REKLAMA

Obszar czerwony

W przypadku wystąpienia stanu epidemii o charakterze przekraczającym możliwości działania właściwych organów administracji rządowej i organów jednostek samorządu terytorialnego i w rozmiarach przekraczających te możliwości Rada Ministrów może określić w drodze rozporządzenia, na podstawie danych przekazanych przez Ministra Zdrowia, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw administracji publicznej, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz wojewodów:

  • zagrożony obszar wraz ze wskazaniem rodzaju strefy, na którym wystąpił stan epidemii lub stan zagrożenia epidemicznego,
  • rodzaj stosowanych rozwiązań.

W rezultacie sukcesywnie wydawane są rozporządzenia Rady Ministrów określające ogólne ograniczenia oraz miasta i powiaty należące do strefy żółtej i czerwonej i szczególne ograniczenia im przypisane. Obecnie w przedmiotowym zakresie obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 1758). Powyższe rozporządzenie ustala, że...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z KSIĘGARNI FIZMEDIO