Nowoczesny zakład (gabinet) rehabilitacji – elementy kształtowania wizerunku

Aspekty prawne w pracy fizjoterapeuty

Rynek usług rehabilitacyjnych w Polsce jest rynkiem o dużym stopniu nasycenia usługodawcami. Widoczna staje się walka szczególnie o pacjentów komercyjnych (pełnopłatnych). Żeby zdobyć/utrzymać pacjentów, oprócz tego, że trzeba mieć profesjonalną, stale podnoszącą kwalifikacje kadrę, należy zadbać także o inne aspekty funkcjonowania zakładu (gabinetu) rehabilitacji, które wpływają na jego wizerunek. Należy m.in. podejmować działania sprzyjające kształtowaniu pozytywnego wizerunku zakładu/gabinetu rehabilitacji leczniczej. Współcześnie wyzwaniem, a także koniecznością dla wszystkich podmiotów wykonujących działalność leczniczą są nie tylko nowoczesne technologie informatyczne, ale także marketing usług i public relations.

Public relations (PR) to termin powszechnie stosowany przez praktyków i teoretyków, którzy zajmują się kształtowaniem pozytywnego wizerunku. W literaturze można spotkać różne klasyfikacje public relations, w szczególności jako funkcja zarządzania lub narzędzie promocji. Powszechnie przyjmuje się, że public relations (PR) to szczególna działalność, która służy kreowaniu pozytywnego wizerunku oraz budowaniu więzi z otoczeniem. Termin wizerunek (ang. image) jest potocznie używany jako wyrażenie określające sumę poglądów i postaw, jakie ma osoba lub grupa w stosunku do innej osoby czy organizacji. Wizerunek ma charakter dynamiczny, gdyż ulega modyfikacji wraz ze zmianą poglądów i upodobań. Wizerunek każdej placówki medycznej można zdefiniować jako rezultat interakcji wszystkich doświadczeń, wierzeń, odczuć i wiedzy, jakie otoczenie posiada na temat konkretnej organizacji1. 
Celem działalności public relations jest pozyskanie akceptacji i życzliwości wobec poczynań organizacji (np. zakładu rehabilitacji) oraz tworzenie, a następnie utrzymanie korzystnych warunków jej funkcjonowania2. Generalnie należy przyjąć, że jeżeli pacjent ma do wyboru skorzystanie z usług jednego z dwóch (lub więcej) zakładów rehabilitacji o podobnych warunkach (termin wizyty, cena usługi itp.), to prawdopodobnie wybierze ten, który ma lepszy wizerunek – public relations. W przypadku ochrony zdrowia public relations stanowi też alternatywę dla niedozwolonej reklamy świadczeń zdrowotnych.
Nie można zapominać, że kształtowanie wizerunku każdego podmiotu wykonującego działalność leczniczą to proces długofalowy i ustawiczny. Proces ten powinien być uprzednio rzetelnie przemyślany i zaprojektowany. Jednym z założeń może być nastawienie się na innowacje. Innowacje w zakładzie rehabilitacji mogą stanowić w praktyce jego wyróżnik konkurencyjny. Obecnie, żeby wzmocnić pozycję zakładu rehabilitacji na rynku usług rehabilitacji leczniczej, a nawet tylko ją utrzymać, należy wdrażać różnego typu nowe rozwiązania zarówno w zakresie sprzętu, jak i organizacji, w tym systemów wspomagających zarządzanie. 
Celem artykułu jest przybliżenie wybranych aspektów wpływających na pozytywny wizerunek zakładu/gabinetu rehabilitacji i postrzeganie go jako nowoczesnego. Artykuł ma charakter praktyczny, dlatego wykorzystano w nim częściowo ba...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z KSIĘGARNI FIZMEDIO