Dołącz do czytelników
Brak wyników

Aktualności

14 lipca 2022

NR 137 (Czerwiec 2022)

Szkolenia dla fizjoterapeutów finansowane z projektu UE

0 909

Efektywne wykonywanie zawodu fizjoterapeuty podobnie jak innych zawodów medycznych wymaga ustawicznego aktualizowania wiedzy i podnoszenia kompetencji zawodowych. Poza kształceniem podyplomowym w formie specjalizacji fizjoterapeuci kształcą się na różnego rodzaju kursach, w szczególności dotyczących nowoczesnych metod pracy z pacjentem.

Kursy są bardzo drogie w stosunku do zarobków fizjoterapeutów, którzy zazwyczaj muszą sami jej finansować. Dlatego też bardzo ważna jej możliwość dofinansowania doskonalenia zawodowego fizjoterapeutów. Szczególnie istotną rolę w powyższym zakresie powinien odgrywać samorząd zawodowy, czyli Krajowa Izba Fizjoterapeutów. Należy przypomnieć, że do ustawowych zadań samorządu zawodowego – Krajowej Izby Fizjoterapeutów – należy w szczególności działanie na rzecz stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez fizjoterapeutów. Samorząd wykonuje swoje zadania w szczególności przez prowadzenie działalności edukacyjnej. Jak wynika z ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, członkowie samorządu zawodowego mają prawo m.in. korzystać z pomocy KIF w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz ochrony właściwych warunków wykonywania zawodu. Krajowa Izba Fizjoterapeutów ma możliwość pozyskiwania środków m.in. z Unii Europejskiej na dofinansowanie szkoleń fizjoterapeutów.

POLECAMY

Nazwa i cel projektu

Obecnie Krajowa Izba Fizjoterapeutów realizuje projekt nr POWR.05.04.00-00-0001/20 pn. „Rozwój kompetencji zawodowych fizjoterapeutów odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”. Okres realizacji projektu: od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.
Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu umiejętności i kompetencji 2000 fizjoterapeutów (1500 kobiet i 500 mężczyzn) z obszaru całej Polski w zakresie chorób układu krążenia i układu kostno-stawowo-mięśniowego, odpowiadających na zidentyfikowane potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju, poprzez zastosowanie specjalistycznego wsparcia szkoleniowego 
w zakresie:

  • badania fizjoterapeutycznego i prowadzenia dokumentacji medycznej na podstawie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF), 
  • fizjoterapii ortopedycznej,
  • fizjoterapii neurologicznej,
  • fizjoterapii kardiologiczno-oddechowej,
  • fizjoterapii pediatrycznej.

Zakładanym efektem działań projektowych jest podniesienie kompetencji zawodowych przez uczestników szkoleń oraz nabycie przez nich umiejętności przeprowadzenia rzetelnej diagnostyki funkcjonalnej pacjenta, zaplanowania skutecznego procesu fizjoterapii, następnie właściwego jej udokumentowania i oceniania wyników. 

Uczestnictwo w projekcie

Szkolenia są przeznaczone dla fizjoterapeutek i fizjoterapeutów posiadających prawo wykonywania zawodu nadane przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów bez względu na poziom wykształcenia – technik, licencjat, magister, specjalista fizjoterapii. Pozostałe kryteria naboru:

  • opł...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Tylko w ten weekend kupisz prenumeratę aż 35% TANIEJ

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy