Dołącz do czytelników
Brak wyników

Wybory do samorządu zawodowego fizjoterapeutów – co warto wiedzieć?

Artykuły z czasopisma | 15 grudnia 2020 | NR 122
0 736

W roku 2020 powinny się odbyć nowe, drugie w historii wybory fizjoterapeutów do organów samorządu zawodowego. W tym roku upływa bowiem czteroletnia kadencja organów Krajowej Izby Fizjoterapeutów wybranych w pierwszych po utworzeniu samorządu wyborach w 2016 r. Jednakże obecna sytuacja związana z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce wpływa także na funkcjonowanie samorządu zawodowego fizjoterapeutów. W szczególności w związku z powyższą sytuacją wybory do samorządu zawodowego planowane na listopad bieżącego roku zostały przesunięte. Celem artykułu jest przybliżenie fizjoterapeutom podstawowej wiedzy na temat organów samorządu zawodowego – Krajowej Izby Fizjoterapeutów, w tym zasad wyboru ich członków.

Krajowa Rada Fizjoterapeutów (KRF), przyjmując w dniu 30 października uchwałę nr 531/I KRF/2020, zadecydowała o przełożeniu terminu wyborów. Nowy termin wyborów będzie znany najpóźniej do 31 marca
2021 r. KRF nie później niż do dnia 31 marca 2021 r. określi nowy harmonogram działań w związku z wyborami delegatów na II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów. Jak twierdzi KIF na swej stronie internetowej, wybory odbędą się w pierwszym możliwie bezpiecznym terminie i jeśli będzie to możliwe, nawet przed 31 marca. Informacja o nowym terminie wyborów zostanie podana do wiadomości nie później niż następnego dnia po podjęciu uchwały poprzez udostępnienie jej w Portalu Fizjoterapeuty oraz przekazanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez fizjoterapeutę w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów.
Co istotne, prawidłowo zgłoszone dotychczas kandydatury na delegatów II Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów pozostają ważne do wyborów przeprowadzanych w nowym terminie. Członkowie Krajowej Komisji Wyborczej II Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów oraz członkowie komisji rejonowych zachowują członkostwo w tych komisjach.
Funkcjonowanie samorządu zawodowego fizjoterapeutów reguluje przede wszystkim ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 952), a także uchwały organów Krajowej Izby Fizjoterapeutów. Zgodnie z art. 74 a powyższej ustawy, jeżeli w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii nie przeprowadzono wyborów na kolejną kadencję organów samorządu, dotychczasowe organy samorządu i osoby pełniące funkcje w tych organach działają do czasu wyboru oraz ukonstytuowania się nowych organów samorządu lub do czasu wyboru osób do pełnienia funkcji w tych organach, nie dłużej jednak niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

POLECAMY

Samorząd Zawodowy Fizjoterapeutów

Artykuł 17 Konstytucji RP stanowi, iż w drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pi...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • ...i wiele więcej!

Przypisy