Zasady udostępniania dokumentacji medycznej po zmianach prawa

Aspekty prawne w pracy fizjoterapeuty

Celem artykułu jest przedstawienie aktualnych zasad udostępniania dokumentacji medycznej przez zakład rehabilitacji leczniczej oraz praktykę fizjoterapeutyczną określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1127).

Każdy podmiot leczniczy, w tym zakład rehabilitacji leczniczej, oraz personel medyczny, w tym fizjoterapeuta, mają prawny obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej. Ponadto zakład rehabilitacji oraz fizjoterapeuta mają obowiązek udostępniania dokumentacji medycznej osobom uprawnionym i podmiotom oraz w określonych ustawowo formach. Jednym z podstawowych ustawowych praw każdego pacjenta jest prawo dostępu do dokumentacji medycznej. Zasady udostępniania dokumentacji medycznej uległy istotnej zmianie w 2017 oraz 2019 r. wskutek nowelizacji ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która jest najważniejszym aktem prawnym dotyczącym przedmiotowych zasad.
Podstawowymi rodzajami dokumentacji medycznej w praktyce są: 

POLECAMY

  • dokumentacja indywidualna (wewnętrzna i zewnętrzna), 
  • dokumentacja zbiorcza. 

Dokumentacja indywidualna to dokumentacja dotycząca poszczególnych pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych. Natomiast dokumentacja zbiorcza to dokumentacja dotycząca ogółu pacjentów lub określonych grup pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych. W ramach dokumentacji indywidualnej wyodrębnia się dokumentację:

  • indywidualną wewnętrzną – przeznaczoną na potrzeby podmiotu udzielają...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z KSIĘGARNI FIZMEDIO