Dołącz do czytelników
Brak wyników

Aspekty prawne w pracy fizjoterapeuty

7 marca 2022

NR 133 (Luty 2022)

Zmiany w zakresie rehabilitacji ambulatoryjnej i domowej finansowanej przez NFZ

0 3391

Do zakresu świadczeń udzielanych przez zakłady rehabilitacji leczniczej należy przede wszystkim rehabilitacja ambulatoryjna, a ponadto rehabilitacja w warunkach domowych. Są to świadczenia gwarantowane świadczeniobiorcom w ramach publicznego ubezpieczenia zdrowotnego. Są one dla pacjentów bezpłatne, a realizujący je świadczeniodawcy dostają pieniądze z NFZ, jeśli mają zawartą umowę o udzielanie takich świadczeń. Celem artykułu jest przybliżenie zmian w rehabilitacji ambulatoryjnej i domowej w aspekcie ich finansowania, wynikających z Zarządzenia nr 7/2022/DSOZ z 11 stycznia 2022 r., zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń: leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką.

Jednym z podstawowych problemów dla świadczeniodawców jest finansowanie procedur. Kwestia wycen procedur w zakresie rehabilitacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia jest szczególnie w ostatnim czasie przedmiotem burzliwej dyskusji środowiskowej. Samorząd zawodowy wskazuje na niedoszacowanie procedur m.in. w aspekcie coraz to wyższych kosztów działalności. Natomiast NFZ informuje o zwiększeniu nakładów na rehabilitację i zmienia zasady wyceny, co jednakże nie znajduje pełnego poparcia u prowadzących zakłady rehabilitacji.
Rodzaje świadczeń gwarantowanych oraz wymogi dla świadczeniodawców w zakresie rehabilitacji leczniczej finansowanej ze środków publicznych określa przede wszystkim rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 265), a ponadto aktualne zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. 11 stycznia 2022 r. wydano Zarządzenie nr 7/2022/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń: leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką – wynika z niego m.in. zmiana wycen procedur. Zarządzenie nr 7/2022/DSOZ ma obowiązywać świadczeniodawców od 1 lutego 2022 r.

POLECAMY

Rehabilitacja ambulatoryjna

Świadczenia gwarantowane są realizowane m.in. w warunkach ambulatoryjnych, które obejmują:

 • lekarską ambulatoryjną opiekę rehabilitacyjną realizowaną przez poradę lekarską rehabilitacyjną,
 • fizjoterapię ambulatoryjną realizowaną przez:
  wizytę fizjoterapeutyczną,
  zabieg fizjoterapeutyczny.

Wizyta fizjoterapeutyczna w warunkach ambulatoryjnych, a także domowych, w zależności od etapu postępowania fizjoterapeutycznego obejmuje co najmniej jedną z poniższych czynności:

 • zaplanowanie postępowania fizjoterapeutycznego;
 • ocenę i opis stanu funkcjonalnego świadczeniobiorcy przed rozpoczęciem fizjoterapii;
 • badanie czynnościowe narządu ruchu lub inne badanie konieczne do ustalenia planu fizjoterapii lub postępowania fizjoterapeutycznego;
 • końcową ocenę i opis stanu funkcjonalnego świadczeniobiorcy po zakończeniu fizjoterapii;
 • udzielenie świadczeniobiorcy zaleceń co do dalszego postępowania fizjoterapeutycznego.

Fizjoterapia ambulatoryjna odbywa się na podstawie zlecenia wydanego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w cyklu terapeutycznym do 10 dni zabiegowych. Jednemu świadczeniobiorcy przysługuje nie więcej niż pięć zabiegów dziennie.

Rehabilitacja w warunkach domowych

Świadczenia gwarantowane są realizowane także w warunkach domowych, które obejmują:

 • poradę lekarską rehabilitacyjną,
 • fizjoterapię domową realizowaną przez:
  wizytę fizjoterapeutyczną,
  zabieg fizjoterapeutyczny.

Świadczenia gwarantowane w warunkach domowych są udzielane świadczeniobiorcom, którzy ze względu na brak możliwości samodzielnego poruszania się nie mogą dotrzeć do świadczeniodawców udzielających świadczeń gwarantowanych w warunkach ambulatoryjnych, a wymagają rehabilitacji leczniczej. Zabieg fizjoterapeutyczny w warunkach domowych może być udzielany świadczeniobiorcom z zaburzeniami funkcji motorycznych spowodowanymi:

 • ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stanami po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) – w okresie do 12 miesięcy od dnia powstania ogniskowego uszkodzenia mózgu;
 • ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego odpowiadającymi piątemu stopniowi skali oceny stopnia niepełnosprawności, zwanej skalą opartą na skali Rankina (warunku otrzymania piątego stopnia skali opartej na skali Rankina nie stosuje się do dzieci do ukończenia 18. roku życia);
 • uszkodzeniem rdzenia kręgowego – w okresie do 12 miesięcy od dnia powstania uszkodzenia rdzenia kręgowego;
 • chorobami przewlekle postępującymi, w szczególności: miopatiami, chorobą Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, procesami demielinizacyjnymi, kolagenozami, przewlekłymi zespołami pozapiramidowymi, reumatoidalnym zapaleniem stawów;
 • chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych oraz po zabiegach endoprotezoplastyki stawu – w okresie do sześciu miesięcy od dnia wykonania operacji;
 • złamaniami, obrażeniami i amputacjami kończyn dolnych – w okresie do sześciu miesięcy od dnia złamania, obrażenia lub amputacji;
 • osobom w stanie wegetatywnym lub apalicznym.

Czas trwania rehabilitacji realizowanej w warunkach domowych dla jednego świadczeniobiorcy wynosi do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym oraz nie więcej niż pięć zabiegów dziennie. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza zlecającego zabiegi, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Nowe zasady sprawozdawania i finansowania 

Jak wynika z uzasadnienia do Zarządzenia nr 7/2022/DSOZ, wynikiem zmian przedstawionych w tym zarządzeniu ma być modyfikacja organizacji udzielania świadczeń, aktualizacja wycen świadczeń w fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej oraz kształt katalogu wspierający większą samodzielność zawodową fizjoterapeutów. Dokonano zmiany konstrukcji katalogu produktów rozliczeniowych ujętych w załączniku nr 1 m do zarządzenia dla świadczeń fizjoterapii ambulatoryjnej i fizjoterapii domowej. Wprowadzono rozwiązania w zakresie finansowania świadczeń fizjoterapeutycznych polegające na odejściu od płacenia za procedurę, pozostawiając terapeucie większą swobodę w wyborze realizowanych procedur fizjoterapeutycznych. Zaproponowana zmiana konstrukcji według jej autorów stanowi uniwersalną metodę umożliwiającą tworzenie dowolnych konfiguracji udzielania świadczeń w zależności od potrzeby pacjentów. Dodatkowo zmniejszenie liczby produktów rozliczeniowych ma się przyczynić do uproszczenia systemu sprawozdawczego.
W tabeli 1 przedstawiono nowy wykaz produktów rozliczeniowych wraz z nową wyceną – punktacją.
 

Tab. 1. Produkty rozliczeniowe
Kod produktu
rozliczeniowego
Nazwa produktu rozliczeniowego Jednostka
rozliczeniowa
Waga punktowa
produktu
rozliczeniowego
5.11.01.0000084 Zabiegi realizowane z bezpośrednim zaangażowaniem fizjoterapeuty 1:1 punkt 36,49
5.11.01.0000085 Zabiegi kinezyterapii punkt 8,55
5.11.01.0000086 Ćwiczenia grupowe ogólnoustrojowe punkt 3,21
5.11.01.0000087 Zabieg w kriokomorze punkt 26,04
5.11.01.0000088 Zabiegi fizykalne punkt 5,27
5.11.01.0000089 Zabieg masażu punkt 18,25
5.11.01.0000090 Zabiegi realizowane z wykorzystaniem wody punkt 10,24
5.11.01.0000091 Indywidualna praca z pacjentem z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych
lub systemów łączności – nie mniej niż 30 min
punkt 23,48
5.11.01.0000092 Zabiegi z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub systemów
łączności – 15 min
punkt 11,65
5.11.01.0...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Tylko w ten weekend kupisz prenumeratę aż 35% TANIEJ

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
 • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy