Zmiany w zakresie rehabilitacji ambulatoryjnej i domowej finansowanej przez NFZ

Aspekty prawne w pracy fizjoterapeuty

Do zakresu świadczeń udzielanych przez zakłady rehabilitacji leczniczej należy przede wszystkim rehabilitacja ambulatoryjna, a ponadto rehabilitacja w warunkach domowych. Są to świadczenia gwarantowane świadczeniobiorcom w ramach publicznego ubezpieczenia zdrowotnego. Są one dla pacjentów bezpłatne, a realizujący je świadczeniodawcy dostają pieniądze z NFZ, jeśli mają zawartą umowę o udzielanie takich świadczeń. Celem artykułu jest przybliżenie zmian w rehabilitacji ambulatoryjnej i domowej w aspekcie ich finansowania, wynikających z Zarządzenia nr 7/2022/DSOZ z 11 stycznia 2022 r., zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń: leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką.

Jednym z podstawowych problemów dla świadczeniodawców jest finansowanie procedur. Kwestia wycen procedur w zakresie rehabilitacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia jest szczególnie w ostatnim czasie przedmiotem burzliwej dyskusji środowiskowej. Samorząd zawodowy wskazuje na niedoszacowanie procedur m.in. w aspekcie coraz to wyższych kosztów działalności. Natomiast NFZ informuje o zwiększeniu nakładów na rehabilitację i zmienia zasady wyceny, co jednakże nie znajduje pełnego poparcia u prowadzących zakłady rehabilitacji.
Rodzaje świadczeń gwarantowanych oraz wymogi dla świadczeniodawców w zakresie rehabilitacji leczniczej finansowanej ze środków publicznych określa przede wszystkim rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 265), a ponadto aktualne zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. 11 stycznia 2022 r. wydano Zarządzenie nr 7/2022/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń: leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką – wynika z niego m.in. zmiana wycen procedur. Zarządzenie nr 7/2022/DSOZ ma obowiązywać świadczeniodawców od 1 lutego 2022 r.

POLECAMY

Rehabilitacja ambulator

...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z KSIĘGARNI FIZMEDIO