Autor: Agnieszka Sobierajska-Rek

Pracuje w Klinice Rehabilitacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku fizjoterapia. Doktorat obroniła na tej samej uczelni. Pracuje głównie z pacjentami neurologicznymi. Jej zainteresowania koncentrują się na możliwościach wykorzystania neurorehabilitacji i terapii manualnej w celu osiągnięcia optymalnej funkcji ruchowej.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Klinimetria kończyny górnej po udarze mózgu

Planowanie i monitorowanie rehabilitacji chorego po udarze mózgu wymaga dokładnego zbadania i ustalenia punktu wyjścia, który będzie odniesieniem do uzyskanych efektów oddziaływania fizjoterapeutycznego. W celu precyzyjnej oceny stanu funkcjonalnego pacjenta konieczne jest wykorzystanie specyficznych i czułych metod klinimetrycznych1. Obecnie stosuje się wiele skal tworzonych na potrzeby oceny stanu chorego, w których uwzględnia się możliwie jak najwięcej czynników kształtujących. Wieloaspektowa ocena jest niezbędnym elementem obiektywizacji pomiaru wyników, jaka wynika z medycyny opartej na faktach (evidence based medicine – EBM). Mnogość skal z jednej strony daje duże możliwości obiektywizacji stanu funkcjonalnego pacjenta z jednoczesną oceną jego stanu zdrowia, z drugiej zaś wskazuje na brak jednego doskonałego narzędzia.

Czytaj więcej