Autor: Małgorzata Hałoń

Dr n. med., wykładowca Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku Fizjoterapia. Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, wcześniej Akademii Medycznej w Gdańsku, Wydziale Lekarskim później Nauk o Zdrowiu na kierunku Fizjoterapia. Ukończyła kursy doskonalące w zakresie diagnostyki funkcjonalnej: The Movement Solution - Diagnostyka, analiza i terapia funkcjonalna, Terapii Manualnej według standardów IFOMT, Nowoczesnej koncepcji stabilizacji kończyn oraz Reedukacji lokalnej stabilizacji lędźwiowego odcinka kręgosłupa. W pracy klinicznej wykorzystuje terapię w oparciu o Funkcjonalną Fizjoterapię Dorosłych po Ogniskowych Uszkodzeniach Mózgu, „Terapię kończyny górnej: od Struktury - Funkcji do Partycypacji” w oparciu o kurs Bobath dla Dorosłych oraz podstawy koncepcji PNF.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Klinimetria kończyny górnej po udarze mózgu

Planowanie i monitorowanie rehabilitacji chorego po udarze mózgu wymaga dokładnego zbadania i ustalenia punktu wyjścia, który będzie odniesieniem do uzyskanych efektów oddziaływania fizjoterapeutycznego. W celu precyzyjnej oceny stanu funkcjonalnego pacjenta konieczne jest wykorzystanie specyficznych i czułych metod klinimetrycznych1. Obecnie stosuje się wiele skal tworzonych na potrzeby oceny stanu chorego, w których uwzględnia się możliwie jak najwięcej czynników kształtujących. Wieloaspektowa ocena jest niezbędnym elementem obiektywizacji pomiaru wyników, jaka wynika z medycyny opartej na faktach (evidence based medicine – EBM). Mnogość skal z jednej strony daje duże możliwości obiektywizacji stanu funkcjonalnego pacjenta z jednoczesną oceną jego stanu zdrowia, z drugiej zaś wskazuje na brak jednego doskonałego narzędzia.

Czytaj więcej