Autor: Aleksandra Mielnik

Psycholog. Absolwentka psychologii (spec. neurobiopsychologia) na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończyła studia podyplomowe Psychologia kliniczna na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym oraz studia podyplomowe Diagnoza i terapia neuropsychologiczna na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zajmuje się diagnozą i rehabilitacją neuropsychologiczną oraz wparciem psychologicznym pacjentów i ich rodzin. Współpracuje z różnymi specjalistycznymi ośrodkami rehabilitacji neurologicznej. Posiada doświadczenie w pracy z pacjentami po udarach mózgu, urazach czaszkowo-mózgowych  i z chorymi na stwardnienie rozsiane.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Wpływ treningu psychomotorycznego na realizację zadań typu dual-task w grupie osób chorych na stwardnienie rozsiane

Stwardnienie rozsiane wiąże się z występowaniem różnego rodzaju deficytów zarówno w sferze fizycznej, jak i poznawczej. Objawy poznawcze i motoryczne często współwystępują i mogą się na siebie nakładać, a zjawisko to określane jest mianem interferencji poznawczo-motorycznej. Występowanie tego zjawiska może w znaczący sposób utrudniać codzienne funkcjonowanie chorych. Jedną z form terapii łączącą w sobie elementy ruchowe i poznawcze jest terapia psychomotoryczna (psychomotor therapy – PMT). 

Czytaj więcej