Autor: Anna Ogrodniczak

Fizjoterapeuta. W 2008 r. ukończyła studia magisterskie na Wydziale Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Od 2017 r. prowadzi własny gabinet Fizjoterapia Ogrodniczak w Nowem. Wcześniej pracowała w Klinice Rehabilitacji w Nowym Dworze i w Centrum Rehabilitacji dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Bornem Sulinowie. W swojej pracy z Pacjentami korzysta z metod PNF, Bobath dla dorosłych, neurodynamika kliniczna, terapia manualna wg Kaltenborna-Evjentha, kinesio taping i Nordic Walking. Czynnie i biernie uczestniczy w licznych konferencjach. Lubi – kajaki, puzzle i swojego psa.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Pierwszy rok po udarze krwotocznym w przebiegu glomerulopatii rodzinnej (zespół Alporta) u młodej osoby – analiza przypadku

Pacjent, którego dotyczy analiza, to mężczyzna (35 lat) po obustronnej nefrektomii nerek własnych z powodu zmian wstecznych (przewlekła niewydolność nerek własnych w przebiegu przewlekłego kłębuszkowego zapalenia), po dwukrotnym przeszczepie (w 2010 i 2015 r.) i dwukrotnym odrzuceniu nerek przeszczepionych. Od lat ma zdiagnozowany zespół Alporta. Był i jest leczony na nadciśnienie, które jest jedną z możliwych przyczyn udaru krwotocznego, którego pacjent doznał. Analizie poddano proces usprawniania pacjenta w pierwszym roku po udarze.

Czytaj więcej

Wpływ treningu psychomotorycznego na realizację zadań typu dual-task w grupie osób chorych na stwardnienie rozsiane

Stwardnienie rozsiane wiąże się z występowaniem różnego rodzaju deficytów zarówno w sferze fizycznej, jak i poznawczej. Objawy poznawcze i motoryczne często współwystępują i mogą się na siebie nakładać, a zjawisko to określane jest mianem interferencji poznawczo-motorycznej. Występowanie tego zjawiska może w znaczący sposób utrudniać codzienne funkcjonowanie chorych. Jedną z form terapii łączącą w sobie elementy ruchowe i poznawcze jest terapia psychomotoryczna (psychomotor therapy – PMT). 

Czytaj więcej