Autor: Mirela Dołomisiewicz

mgr; Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Sopocie. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz Środowiskowym Domu Samopomocy. Na co dzień przyjmuję w ww. placówkach oraz gabinecie prywatnym.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Pierwszy rok po udarze krwotocznym w przebiegu glomerulopatii rodzinnej (zespół Alporta) u młodej osoby – analiza przypadku

Pacjent, którego dotyczy analiza, to mężczyzna (35 lat) po obustronnej nefrektomii nerek własnych z powodu zmian wstecznych (przewlekła niewydolność nerek własnych w przebiegu przewlekłego kłębuszkowego zapalenia), po dwukrotnym przeszczepie (w 2010 i 2015 r.) i dwukrotnym odrzuceniu nerek przeszczepionych. Od lat ma zdiagnozowany zespół Alporta. Był i jest leczony na nadciśnienie, które jest jedną z możliwych przyczyn udaru krwotocznego, którego pacjent doznał. Analizie poddano proces usprawniania pacjenta w pierwszym roku po udarze.

Czytaj więcej