Dołącz do czytelników
Brak wyników

Autor: Aleksandra Żebrowska

Dr hab., prof. nadzw. AWF. Kierownik Zakładu Fizjologii w Katedra Nauk Fizjologiczno-Medycznych AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Dorobek naukowy obejmuje 68 oryginalnych prac pełnotekstowych opublikowanych w recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych. Jest autorką i współautorką 14 monografii i 58 doniesień naukowych przedstawionych na międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych. Kształci młodą kadrę naukową i jest promotorem w przewodach doktorskich. Prowadzi ćwiczenia i wykłady z fizjologii. Wykładała w ramach programu Erasmus (Erasmus Teaching Staff Mobility Programme 2013) na Uniwersytecie w Lizbonie oraz w Pescarze. Członek Rady Naukowej i Komitetu Redakcyjnego oraz recenzent w czasopismach branżowych.

Kategorie
Działy
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz