Autor: Aleksandra Żebrowska

Dr hab., prof. nadzw. AWF. Kierownik Zakładu Fizjologii w Katedra Nauk Fizjologiczno-Medycznych AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Dorobek naukowy obejmuje 68 oryginalnych prac pełnotekstowych opublikowanych w recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych. Jest autorką i współautorką 14 monografii i 58 doniesień naukowych przedstawionych na międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych. Kształci młodą kadrę naukową i jest promotorem w przewodach doktorskich. Prowadzi ćwiczenia i wykłady z fizjologii. Wykładała w ramach programu Erasmus (Erasmus Teaching Staff Mobility Programme 2013) na Uniwersytecie w Lizbonie oraz w Pescarze. Członek Rady Naukowej i Komitetu Redakcyjnego oraz recenzent w czasopismach branżowych.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Obrzęk tłuszczowy i inne lipodystrofie w praktyce fizjoterapeuty

Obrzęk tłuszczowy (lipedema) jest zwyrodnieniem tkanki tłuszczowej. Charakteryzuje się nieprawidłowym, symetrycznym rozmieszczeniem podskórnej tkanki tłuszczowej manifestującej się przez obrzęk, a także zniekształceniem określonych obszarów ciała, szczególnie kończyn dolnych [24]. Mimo że jest często błędnie mylony z obrzękiem limfatycznym, to wydaje się odrębną jednostką chorobową wchodzącą do klasyfikacji lipodystrofii z możliwością dziedziczenia, najczęściej autosomalnego dominującego [26].

Czytaj więcej

Wybrane aspekty badania fizjoterapeutycznego w chorobach neurologicznych

Mimo intensywnych badań współczesnej medycynie nie udało się dotąd rozwiązać wielu problemów osób ze schorzeniami neurologicznymi. W poprawie jakości życia tych chorych pomocne są fizjoterapia i sport, które opóźniają rozwój choroby i pojawienie się jej następstw.

Czytaj więcej