Autor: Barbara Pikul, Mariusz Kryza, Mateusz Sańko

ODDZIAŁ REHABILITACJI DZIENNEJ W SPZOZ W SOKÓŁCE

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Wykorzystanie skali wzrokowo-analogowej VAS oraz skali WOMAC w leczeniu zmian zwyrodnieniowych kolana

Ból jest doznaniem subiektywnym. W praktyce klinicznej nie dysponuje się narzędziami ani badaniami wykorzystywanymi do obiektywnej oceny stopnia nasilenia bólu. Opracowane skale oraz kwestionariusze służące do określenia nasilenia bólu opierają się na ocenie chorego, więc są narzędziami oceny subiektywnej. Skale i kwestionariusze stanowią narzędzia pomocnicze, pozwalają oceniać skuteczność leczenia, wpływ bólu na funkcjonowanie fizyczne i psychospołeczne pacjenta [1].

Czytaj więcej

Ocena wpływu technik Fascial Distortion Model (FDM), kinesiotapingu oraz treningu funkcjonalnego na zakres ruchu oraz odczucia bólu w zespole bolesnego barku – studium przypadku

W artykule opisano przypadek 50-letniego mężczyzny po urazie prawego stawu barkowego odniesionym w wyniku upadku. W okresie trzech miesięcy od chwili urazu pacjenta poddano terapii usprawniającej. Terapia opierała się na metodzie FDM, treningu funkcjonalnym wzbogaconym elementami metody PNF oraz kinesiotapingu.

Czytaj więcej