Autor: Iwona Nowakowska

dr n. o zdr.; Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Zakład Balneoklimatologii i Odnowy Biologicznej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Ocena sprawności fizycznej osób starszych uczestniczących w projekcie „Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego – I etap”

Proces starzenia się społeczeństwa jest zjawiskiem globalnym. Z populacją osób starszych wiąże się zjawisko wielochorobowości oraz wielolekowości. Częste występowanie chorób przewlekłych przyczynia się do ograniczenia sprawności fizycznej, a co za tym idzie – samodzielności w życiu codziennym. Przedmiotem badań była sprawność fizyczna osób po 60. roku życia uczestniczących w projekcie „Wzmocnienie systemu wparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego – I etap” w Katowicach, a ich głównym celem – ocena poziomu sprawności fizycznej uczestników projektu.

Czytaj więcej