Autor: Monika Pyśk

Absolwentka Regionalnego Centrum Ksztalcenia Ustawicznego w Sosnowcu na kierunku Technik masażysta, Absolwentka Wyższej  Szkole Planowania Strategicznego w Dabrowie Gorniczej na kierunku fizjoterapia studia licencjackie.Obecnie studentka studiów magisterskich na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Na co dzień pracuje z dziećmi o potrzebie kształcenia specjalnego.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Wspomaganie terapii dziecka z autyzmem metodą Snoezelen – Sala Doświadczania Świata

Zmysły stanowią podstawę rozwoju każdego człowieka. W przypadku dzieci z autyzmem odbieranie otaczającego je świata i kontakt z nim za pośrednictwem zmysłów są zaburzone. Terapia metodą Snoezelen ma pomóc przywrócić im zdolność nawiązywania kontaktów interpersonalnych oraz umiejętność współżycia z innymi ludźmi, a także umożliwić dostosowanie się do środowiska, w którym żyją. Jej celem jest pobudzanie zmysłów poprzez doświadczanie innego świata.

Czytaj więcej

Proces usprawniania dziecka z zespołem Aspergera metodą integracji sensorycznej

Zespół Aspergera jest całościowym, nieuleczalnym zaburzeniem rozwojowym należącym do spektrum autyzmu. Jakość życia dzieci z zespołem Aspergera można poprawić dzięki zastosowaniu terapii metodą integracji sensorycznej, która podjęta we wczesnym okresie życia dziecka umożliwia mu całkiem sprawne funkcjonowanie w społeczeństwie i tworzyć relacje z rówieśnikami.

Czytaj więcej