Proces usprawniania dziecka z zespołem Aspergera metodą integracji sensorycznej

Nowoczesne metody fizjoterapii

Zespół Aspergera jest całościowym, nieuleczalnym zaburzeniem rozwojowym należącym do spektrum autyzmu. Jakość życia dzieci z zespołem Aspergera można poprawić dzięki zastosowaniu terapii metodą integracji sensorycznej, która podjęta we wczesnym okresie życia dziecka umożliwia mu całkiem sprawne funkcjonowanie w społeczeństwie i tworzyć relacje z rówieśnikami.

Zespół Aspergera (Asperger syndrome disease – ASD) to całościowe zaburzenie rozwojowe należące do spektrum autyzmu. Nazwa zespołu pochodzi od nazwiska doktora Hansa Aspergera, który w 1944 r. pierwszy go opisał. Do międzynarodowych systemów klasyfikacji (ICD 10 oraz DSM IV) został zaliczony w latach 90. ubiegłego wieku, a zatem stosunkowo niedawno. Zarówno zespół Aspergera, jak i autyzm, mimo że nie są rzadkością w Polsce, wciąż są mało znane. Nieznana jest liczba przypadków i częstość występowania zespołu Aspergera w Polsce. Przyjmuje się jedynie, że częstość występowania tej dysfunkcji to jeden przypadek na 250 osób i że częściej dotyka chłopców. Zespół Aspergera łączy objawy w kilku podstawowych sferach, takich jak kontakty społeczne, komunikacja, zachowania i zainteresowania, a także sensoryczną na różnego rodzaje bodźce, na przykład światło, hałas, smak, zapach czy dotyk. Ponadto dziecko z zespołem Aspergera ma problem w akceptowaniu zmian, ograniczoną elastyczność myślenia przy braku upośledzenia umysłowego oraz obsesyjne zainteresowania. Od autyzmu różni się ono przede wszystkim brakiem ogólnego opóźnienia lub upośledzenia rozwoju mowy i funkcji poznawczych oraz brakiem zaburzeń uniemożliwiających logiczną komunikację (iloraz inteligencji powyżej 70). Zespół Aspergera jest zaburzeniem znacznie łagodniejszym od autyzmu, przez co zdiagnozowanie go jest dużo bardziej utrudnione i następuje zwykle później niż rozpoznanie w przypadku autyzmu [1–4].

REKLAMA

Przyczyny

Etiologia, która wyjaśniałaby powstanie zespołu Aspergera, nie jest do końca wyjaśniona i w pełni poznana.

Wśród potencjalnych przyczyn zespołu Aspergera wymienia się:

 • przyczyny genetyczne – uwarunkowane przez gen EN2 w chromosomie 7 oraz genami w chromosomach 3, 4 i 11; gen chorobowy jest najprawdopodobniej przekazywany z ojca na syna,
 • defekt neurologiczny,
 • wiek ojca powyżej 40. roku życia znacznie zwiększa ryzyko zachorowania,
 • zaburzenia w rozwoju płodowym, urazy okołoporodowe,
 • przebyta toksoplazmoza (pasożytnicza choroba spowodowana zarażeniem pierwotniakiem Toxoplasma gondii),
 • uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego (OUN),
 • dziecięce porażenie mózgowe,
 • poważne infekcje [5, 6].

Charakterystyka dziecka z zespołem Aspergera

Dziecko z zespołem Aspergera charakteryzuje się:

 • brakiem empatii,
 • naiwnymi, niewłaściwymi, jednostronnymi, upośledzonymi interakcjami społecznymi,
 • niewielką zdolnością zaprzyjaźniania się lub jej brakiem,
 • kłopotami z porozumiewaniem się,
 • pedantycznym sposobem mówienia z du...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
 • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
 • ...i wiele więcej!

Przypisy

  POZNAJ PUBLIKACJE Z KSIĘGARNI FIZMEDIO