Autor: Paweł Strzelec

radca prawny, OIRP w Lublinie

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Tajemnica zawodowa fizjoterapeuty – aspekty prawne

Fizjoterapeuta udzielający świadczeń zdrowotnych ma szeroki dostęp do wielu newralgicznych danych pacjentów. Istotą wykonywania zawodu zaufania publicznego jest konieczność respektowania tajemnicy dotyczącej informacji uzyskanych w związku z podejmowanymi interwencjami medycznymi. Przepisy prawa nakładają na fizjoterapeutę szeroki obowiązek zachowania dyskrecji, a także dopuszczają wyjątki w zakresie respektowania tajemnicy zawodowej.

Czytaj więcej

Prawo pacjenta do informacji oraz wyrażenia zgody w zawodzie fizjoterapeuty

W artykule omówiono as- pekty prawne związane z obowiązkiem respektowania przez fizjoterapeutę prawa pacjenta do informacji oraz wyrażenia zgody. Wskazano na zakres obowiązków z tym związanych, omówiono sytuacje umożliwiające ograniczenie tych praw oraz skutki prawne ich naruszenia.

Czytaj więcej

Odpowiedzialność cywilna fizjoterapeuty – wybrane aspekty prawne

Istotnym czynnikiem towarzyszącym wykonywaniu zawodu fizjoterapeuty jest ryzyko spowodowania określonych szkód w zakresie prawnie chronionych dóbr pacjenta. W opracowaniu zaprezentowano główne zasady odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem zawodu fizjoterapeuty, wskazano też reguły tejże odpowiedzialności związane z formą wykonywania zawodu (działalność gospodarcza, umowa o pracę, kontrakt).

Czytaj więcej