Tajemnica zawodowa fizjoterapeuty – aspekty prawne

Aspekty prawne w pracy fizjoterapeuty

Fizjoterapeuta udzielający świadczeń zdrowotnych ma szeroki dostęp do wielu newralgicznych danych pacjentów. Istotą wykonywania zawodu zaufania publicznego jest konieczność respektowania tajemnicy dotyczącej informacji uzyskanych w związku z podejmowanymi interwencjami medycznymi. Przepisy prawa nakładają na fizjoterapeutę szeroki obowiązek zachowania dyskrecji, a także dopuszczają wyjątki w zakresie respektowania tajemnicy zawodowej.

Prawo pacjenta do respektowania przez fizjoterapeutę tajemnicy informacji z nim związanych statuują zarówno akty prawne powszechnie obowiązujące, jak i Zasady Etyki Zawodowej. Art. 9 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty stanowi: „Fizjoterapeuta jest obowiązany zachowywać w tajemnicy informacje związane z pacjentem, uzyskane w związku z wykonywaniem zawodu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta”. Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego (art. 13 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta). W celu realizacji prawa, o którym mowa w art. 13, osoby wykonujące zawód medyczny są obowiązane zachować w tajemnicy informacje związane z pacjentem, w szczególności ze stanem jego zdrowia (art. 14 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta). Natomiast zgodnie z pkt 10 Zasad Etyki Zawodowej: „Fizjoterapeuta udziela świadczeń zgodnie z zasadami dochowania tajemnicy zawodowej”.

REKLAMA

Zakres tajemnicy w zawodzie fizjoterapeuty

Cytowane przepisy wiążą obowiązek zachowania tajemnicy ze sferą informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu fizjoterapeuty. Oczywiste jest, że informacje te dotyczą w głównej mierze stanu zdrowia pacjenta, stosowanych metod diagnostyc...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z KSIĘGARNI FIZMEDIO