Obowiązkowe informacje dla pacjentów w zakładzie rehabilitacji leczniczej

Aspekty prawne w pracy fizjoterapeuty

Informowanie generalnie oznacza przekazywanie określonej treści przez nadawcę do odbiorcy. Nowoczesne zarządzanie w dużym stopniu jest oparte na informacji, jej zdobywaniu i przekazywaniu. Prawo w niektórych wypadkach wprowadza obowiązek informacyjny, m.in. w związku z prowadzoną działalnością leczniczą. W ochronie zdrowia jest on związany z zabezpieczeniem słusznych interesów pacjentów, a przede wszystkim z realizacją ich praw, w tym prawa do informacji.

Każdy podmiot wykonujący działalność leczniczą, w tym także zakład rehabilitacji leczniczej oraz praktyka fizjoterapeutyczna, ma prawny obowiązek podawania określonych informacji do wiadomości pacjentów. Obowiązek powyższy jest realizowany przede wszystkim przez wywieszanie konkretnych informacji w formie pisemnej w miejscach ogólnodostępnych w budynku podmiotu leczniczego lub praktyki zawodowej. Dodatkowo można go realizować poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 
Obowiązkowe informacje, które należy udostępnić w podmiotach leczniczych i w praktykach zawodowych, można podzielić na dwie kategorie:

REKLAMA

  • powszechne (czyli obowiązkowe dla każdego podmiotu wykonującego działalność leczniczą),
  • szczególne (obowiązkowe tylko dla świadczeniodawców mających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia).

Celem artykułu jest wskazanie, jakie podstawowe informacje powszechne oraz szczególne powinny być dostępne dla pacjentów w zakładzie rehabilitacji leczniczej (w skrócie zwanym zakładem rehabilitacji). Obowiązek informacyjny podlega kontroli uprawnionych organów, a brak jego realizacji lub nieprawidłowa realizacja mogą skutkować sankcjami dla zakładu rehabilitacji.

Informacje powszechne

Informacje powszechne opisywane w niniejszym artykule to takie, które obowiązkow...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z KSIĘGARNI FIZMEDIO